Vlada F BiH za pooštravanje mjera kaznene politike

Spread the love
Menprom

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za izmjenu propisa radi pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih djela u saobraćaju i krivičnih djela propisanih kantonalnim zakonima o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Reha Centar

Kako je rečeno, inicijativa je pokrenuta povodom sve učestalijih tragičnih nesreća na cestama širom Federacije BiH, uz nadu da će ubuduće biti preduprijeđeni ovakvi tragični događaji u Sarajevu i drugim gradovima i cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

U cilju pooštravanja kaznene politike za počinioce krivičnih djela u saobraćaju, danas je predloženo da federalni ministar pravde hitno pripremi i u proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona FBiH i Zakona o prekršajima u FBiH.

Sadašnjim odredbama Krivičnog zakona, u članu 332. koji se odnosi na ugrožavanje javnog prometa, propisano je da će učesnik u prometu koji se ne pridržava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovedeći u opasnost život ljudi ili imovinu većih razmjera, pa zbog toga kod drugoga nastupi imovinska šteta veća od 5.000 KM, biti kažnjen zatvorom do pet godina. Izmjenama je predloženo da za počinjenje ovakvog krivičnog djela, kazna bude od pet do deset godina.

U istom članu je propisano da će onaj koji ugrožavanjem željezničkog, brodskog, tramvajskog, trolejbusnog ili prometa žičarom dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većih razmjera, biti kažnjen s pet godina zatvora. Stoga je predložena strožija kazna zatvora od pet do deset godina.

U ovom članu predviđeno je da će učinilac biti kažnjen zatvorom do tri godine ukoliko ovo djelo učini iz nehata, a novopredložena kazna je do pet godina zatvora.

Također, predloženo je, što do sada nije bilo propisano Zakonom, da ukoliko učinilac ponovi jedno od ova tri nabrojana krivična djela može biti kažnjen zatvorom od pet do dvadeset godina. Ukoliko se radi o povratniku u činjenju ovih krivičnih djela, svakako treba propisati mogućnost sudu da ga kazni najstrožijom kaznom zatvora.

Sadašnjim odredbama propisano je da onaj koji pod uticajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava upravlja motornim vozilom ili drugim prijevoznim sredstvom, iako je zbog toga očito nesposoban za sigurnu vožnju i tako ugrozi javni promet dovodeći u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg opsega, bit će kažnjen zatvorom do tri godine. Ukoliko je neko pod uticajem alkohola i/ili opojnih droga upravljao motornim vozilom, automatski je time ugrozio nečiji život i imovinu, te je prijedlog da se za učinioca ovakvog krivičnog djela propiše kazna zatvora od tri do deset godina.

S obzirom na to da važećim zakonom to nije propisano, pokrenuta je inicijativa da za ova krivična djela, ukoliko su učinjena u povratu, bude propisana kazna zatvora od pet do dvadeset godina.

Članom 337. propisano je da će vozač motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći osobu koja je ozlijeđena tim prijevoznim sredstvom ili čiju je ozljedu prouzrokovao, biti kažnjen novčanom ili kaznom zatvora do jedne godine, a sada je predložena novčana i kazna zatvora od tri do deset godina.  Novi je prijedlog da bude propisana kazna zatvora od tri do deset godina ukoliko je ovim krivičnim djelom bude prouzrokovana teška tjelesna ozljeda ili smrt ozlijeđene osobe.

Također, predložene su i strožije kazne propisane Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH. U inicijativi su podržane aktivnosti koje se trenutno poduzimaju u cilju izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, uz nadu da će predložene izmjene i dopune doprinijeti značajnijem smanjenju broja saobraćajnih nesreća i generalno povećati sigurnost na cestama.

U tom cilju, Ministarstvu prometa i komunikacija BiH upućena je inicijativa da Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kao posebnu mjera sigurnosti, predvidi i mogućnost trajnog oduzimanja vozačke dozvole osobama kojim je dva ili više puta izrečena kazna za upravljaje motornim vozilima pod uticajem alkohola i/ili opojnih droga i onih koji učestalo krše druga saobraćajna pravila.

S obzirom na nadležnost, pozvane su kantonalne skupštine da pristupe izmjenama propisa o nedozvoljenoj nabavci, držanju i nošenju oružja u cilju pooštravanja sankcija.

Važećim kantonalnim propisima  utvrđeni su uslovi za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, oduzimanje oružja i municije, promet oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, te sankcije za nepoštivanje ovih uslova.

Prijedlog je da kaznena politika bude pooštrena i da minimalna kazna bude povećana dvostruko u odnosu na važeće propise, saopćeno je iz Ureda Vlade FBih za odnose s javnošću.

Fena – aktuelno.ba

Komentari

Komentara