Vlada Bahrije Umihanića pod kontrolu stavlja i RTV TK

Rental Travel

Na svakom mjestu u svakom Javnom preduzeću, svugdje gdje su prije dolaska na vlast tzv “Ekspertne vlade” neke funkcije obavljali ljudi koji ne pripadaju ni SDP-u ali ni SDA, radili oni dobro ili loše, Vlada Bahrije Umihanića vrši smjene i postavlja podobne kadrove SDP- SDA koalicije.

Reha Centar

Krenuli su od Aerodroma, nastavili preko JP Šume TK -a, zaobišli SDA Univerzitet i nastavili sa RTV TK-a,

Za građane stiže obavještenje u kojem stoji:

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala ostavke članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog kantona i Skupštini društva dala prethodnu saglasnost za njihovo razrješenje. Vlada je također dala i prethodnu saglasnost za  privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora ovog društva na period najduže 90 dana. Predsjednik Odbora će biti Eldin Alibegović a novi članovi Fertik Libanović i Mirsad Zulić. Skupština JPRTV TK je zadužena da na prvoj sjednici donese Odluku o raspisivanju raspisvanje javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva.

M.T.

Odjeljenje za informisanje – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara