Vahid Jusufović, specijalista oftalmologije imenovan za vršioca dužnosti direktora JZU UKC Tuzla

Nove direktore, odlukom Vlade TK i Upravnih odbora dobiće još i Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove a imenovan je i novi Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o razrješenju Senada Muhamedbegovića, dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i imenovanju Admira Hukića, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.

Reha Centar

Vlada je donijela i Rješenje kojim se Muhamed Šadić razrješava sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, prije isteka mandata, zbog ostvarenog lošeg poslovnog rezultata, zaključno sa 12.11.2019. godine. Također, Vlada je imanovala Amela Mehanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Vlada je danas razriješila Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala novi sastav ovog tijela. Također, Vlada je danas dala saglasnosti na prijedloge odluka Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla o razrješenju Prof. dr. med. sci. Nešada Hotića, specijaliste dječje hirurgije, dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, prije isteka mandata na koje je imenovan, na lični zahtjev, i imenovanju Prof. dr. med. sci. Vahida Jusufovića, specijalista oftalmologije za vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, a najduže do šest mjeseci i u tom periodu ima sva prava i dužnosti direktora.

Vlada je danas imenovala punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Radio-Televizija Tuzlanskog kantona“ d.o.o., te im dala naloge za odlučivanje na narednoj sjednici Skupštine JP RTV TK.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara