Uvredljive poruke na ogradi džamije Begsuja u Zvorniku

Rental Travel

Nedjeljno jutro, 23. novembra 2014. godine, u Zvorniku je osvanulo s novim uvredljivim grafitom na ogradi džamije Begsuja. Nepoznata osoba ili više njih su ispisale krstove na stubovima džamijske ograde i pogrdni izraz za Bošnjake “balije”. Ovo je još jedna u nizu uvredljivih poruka za Bošnjake Zvornika.

Reha Centar

džamija u zvorniku

(rijaset.ba) – aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: