Uvođenje romskog jezika u školama, tema okruglog stola sutra u Tuzli

Spread the love
Menprom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini domaćin je drugog okruglog stola na temu uvođenja romskog jezika u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona,u srijedu, 22. novembra 2017. godine u Tuzli.

Reha Centar

 Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli, Vijeća nacionalnih manjina BiH, te nevladinih organizacija i škola.      

 Cilj ovog okruglog stola jeste da se izvrši analiza dosadašnjih aktivnosti i donesu zaključci o koracima koje je potrebno poduzeti radi uvođenja podučavanja osnova romskog jezika i kulture u odabranim školama u Tuzlanskom kantonu. 

Prvi okrugli na kome su razmatrani mogući modaliteti uvođenja romskog jezika u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu održan je u aprilu 2017. godine. Ove aktivnosti se provode kao dio širih napora Misije OSCE-a u BiH da pruži podršku domaćim institucijama u osiguranju efikasnijeg provođenja Revidiranog Akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara