Utvrđeni okviri Budžeta za drugi kvartal

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2022. godine. Odbor za likvidnost  utvrdio je da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu se usvojenim Budžetom za 2022. godinu po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, a za period od 1.4. – 30.6.2022. godine iznose 119.028.385 KM.

Reha Centar

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara