Utvrđeni kriteriji za odabir korisnika donacija u svrhu održivog povratka

Menprom

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim Pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta.

Reha Centar

Finansijska sredstava po ovom osnovu se odobravaju u obliku donacija. Donacije se odobravaju za priključke za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike do 100 m2, sitnu i krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću i gospodarske objekte, čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM. Maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu na ime održivog povratka je pet, a ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina/opština/grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu se može povećati razmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara