Utvrđen Nacrt Zakona o šumama TK

Spread the love
Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o šumama TK. S obzirom da je Zakon o šumama pretrpio već nekoliko izmjena i dopuna, da je od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u više navrata ukazano na nedostatke koji inspektorima otežavaju primjenu, a da su u toku primjene Zakona također uočene određene manjkavosti Zakona o šumama, kao i neizvjesnosti donošenja federalnog propisa koji će urediti ovu oblast, Vlada i resorno ministarstvo su pristupili se izradi novog kantonalnog Zakona o šumama koji će omogućiti efikasnija zakonska rješenja.

Reha Centar

Između ostalog novim zakonom se nastoji i riješiti problem u sudskim postupcima u situacijama kada se radi o prekršajima sječe drveta bez prethodne doznake, na što je ukazala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, te je propisana obaveza korisnika državnih šuma da u slučaju komercijalnog korištenja mineralnih sirovina trebaju postupati u skladu sa Zakonom o rudarstvu. Nakon današnjeg utvrđivanja Nacrt Zakona će biti upućen u dalju Skupštinsku proceduru, a predviđena je i javna rasprava o Zakonu u trajanju od 40 dana.

Vlada TK – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara