Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva finansija TK

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o radu Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine. Imajući u vidu činjenicu teškog finansijskog stanja u zemlji i regionu, ostvarena je procjena da ni Budžet Tuzlanskog kantona neće biti pošteđen finansijskih oscilacija u toku 2018. godine, tako da je Ministarstvo pažnju posvetilo realnom planiranju prihodovne, te posebno strane rashoda i izdataka. Nastavak finansijske discipline rezultirao je tekućim suficitima koji su evidentirani tokom sva tri prva kvartala ove godine, a imajući u vidu naznake finanasijskog rezultata Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, može se izreći ocjena da je Ministarstvo finansija realiziralo programske aktivnosti utvrđene Programom rada Ministarstva finansija za 2018.godinu u programskom, normativnom i finansijskom dijelu. Iako je takav finansijski rezultat svojevrsno ohrabrenje, situacija i dalje nije dobra. Kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, godišnji suficit, iskoristiti će se za pokrivanje ranije akumuliranog deficita, te se očekuje da na kraju ove godine akumulirani deficit bude smanjen ispod 30 miliona. Podsjećamo, početkom 2018. godine akumulirani deficit nečeg kantona iznosio je nešto više od 40 miliona, a 2015. godine on je iznosio skoro 100 miliona KM.

Posebno je značajno istaknuti da je, sagledavajući trenutno stanje likvidnosti budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona procijenilo da postoje uslovi da se u toku fiskalne 2018. godine angažuju dodatna sredstva za izmirenje internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima, te predložilo Vladi Kantona da se utvrđeni iznos od 2.000.000,00 KM za 2018. godinu poveća za još dodatna 2.000.000,00 KM, predlažući istovremeno donošenje revidirane Odluke o izmjeni dinamike izmirenja dugovanja za period 2018-2021. godina. Ovim je dodatnih 2.000.000,00 KM raspoređeno za izmirenje internih obaveza prema podračunu na kojem se vode namjenska sredstva od vodnih naknada u iznosu od 1.000.000,00 KM i namjenska sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 1.000.000,00 KM.

S druge strane, osim vođenja računa o finansisjkim tokovima, Ministarstvo finansija je, kako bi dalo doprinos i stimulisalo poslovni ambijent za razvoj privatnog sektora predložilo izmjene Zakona o sudskim taksama i Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Predloženim izmjenama, smanjeni su iznosi pojedinih sudskih taksi koje se odnose na plaćanje taksi pri upisu osnivanja privrednog društva, dijelova privrednog društva, te prava vršenja vanjskotrgovinskog prometa. Također, izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi smanjene su pojedine administrativne takse koje se odnose na takse iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, takse iz oblasti industrije, energetike i rudarstva i takse iz oblasti pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovo je potvrda nedvosmislenog opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona za unapređenje poslovnog ambijenta i rasterećenje privrede, a ovim zakonom prvenstveno se htjela omogućiti jeftinija registracija privrednih subjekata i jeftinije ostvarivanje pojedinih prava privrednih subjekata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Posebno se mogu istaknuti značajno smanjenje iznosa sudske takse za tužbu i presudu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći sa aspekta obveznika uplate koja je više socijalna mjera.

Inicirana je i izmjena niza propisa, počevši od Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Shodno ovim izmjenama, od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, imat će pravo na isplatu punog iznosa plaće, umjesto dosadašnjih 90% ostvarene prosječne plaće korisnika. Dakle, zaposlenici čije se plaće finansiraju iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona naknadu za porodiljsko odsustvo ostvarivat će u 100% iznosu svoje plaće. Pri čemu će razliku od 90% prosječne plaće, do 100% iznosa finansirati sam poslodavac. Izmjenama ovih propisa Vlada Tuzlanskog kantona želi potaknuti populacijsku politiku, kojom bi se djelovalo na zaustavljanje iseljavanja, socio-ekonomske faktore i pomoć mladim roditeljima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara