Uručene prve elektronske zdravstvene legitimacije

Spread the love
Menprom

Prva grupa građana Gračanice dobila je danas elektronske zdravstvene legitimacije, koje u potpunosti zamjenjuju zdravstvene knjižice. Naime, Dom zdravlja u Gračanici je jedina akreditovana i u potpunosti infomatizovana zdravstvena ustanova u našem kantonu i pacijenti koji su danas dobili nove legitimacije moći će u najvećoj mjeri iskoristiti prednosti koje pruža informatizacija zdravstvenog sistema.

Reha Centar

Legitimacije su uručili pomoćnica Federalnog ministra zdravstva Vildana Doder, načelnik Općine Gračanica Nusret Helić i direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almira Hurić. Vlasnici novih legitimacija između ostalih pogodnosti koje pruža ova legitimacija ubuduće neće morati nositi svoje legitimacije na ovjeru u poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja, čekati u redovima i iz tog razloga gubiti svoje vrijeme.

„Zahvaljujući angažmanu i požrtvovanosti cijelog kolektiva, od kućnog majstora do uprave Doma zdravlja, mi smo početkom februara okončali jedan ogroman posao. Postali smo prva akreditovana ustanova na području cijele Federacije. Paralelno sa tim aktivnostima smo radili i na informatizaciji Ustanove i cejlokupnim uvezivanjem smo i tu aktivnost uspješno okončali“ istakla je direktorica Doma zdravlja Gračanica Zehra Karahasanović podcrtavajući da je Dom zdravlja u Gračanici, trenutno jedina ustanova u Tuzlanskom kantonu koja je spremna za ovaj stepen implementacije.

Uprkos svim problemima koji opterećuju zdravstveni sistem, zahvaljujući zajedničkom djelovanju kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, Vlade Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja, lokalnih zajednica i zdravstvenih ustanova  od idejnog rješenja do danas je urađeno mnogo.

elektronske legitimacije

„U proteklih pet godina uloženo je skoro 6 miliona maraka u rekonstrukciju 71-og objekta i nabavku opreme za 81 objekat unutar zdravstvenog sistema  Tuzlanskog kantona. Time su značajno unaprijeđeni uslovi rada i pružanja usluga u ovim ustanovama, te stvoreni uslovi za umrežavanje na nivou svih zdravstvenih ustanova pojedinačno“ riječi su ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Alena Kamerića, koji je nagovijestio da u narednom periodu preostaje stavljanje ovih legitimacija u potpunu funkciju. „Sve ove zdravstvene ustanove koje smo opremili u prethodnoj fazi, trebamo povezati sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Zavodom zdravstvenog osiguranja i naravno Ministarstvom zdravstva TK. Time ćemo ostvariti naš cilj, a to je obezbjeđenje bržeg i efikasnijeg sistema zdravstvenih usluga za sve građane Tuzlanskog kantona“.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara