Uprava policije: Održan sastanak Štaba za problematiku sa migrantima

Danas (4.3.2020.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a održan je sastanak Štaba zaduženog za praćenje problematike sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, kojim rukovodi načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović.

Na sastanku je izvršena analiza dosadašnjih preduzetih mjera i ostvarenih rezultata, te su izneseni prijedlozi za daljnje postupanje policije u cilju održavanja stanja sigurnosti na zadovoljavajućem nivou.

Jedan od zaključaka Štaba je da se, s obzirom na znatno povećan broj migranata u proteklom mjesecu, upute dopisi nadležnim institucijama za hitno preduzimanje mjera na rješavanju ovog problema u skladu sa Zakonom o azilu BiH, te je izražena opravdana bojaznost da će se Uprava policije MUP-a TK, obzirom na ljudske i materijalne resurse, u narednom periodu suočiti s ogromnim poteškoćama u održavanju povoljnog stanja sigurnosti.

Uprava policije MUP TK-a

Komentari

Komentara