Univerzitet u Tuzli podržao program Erasmus+

Menprom

Univerzitet u Tuzli se zalaže za puno učešće Bosne i Hercegovine u EU programu Erasmus Plus. U tom smislu u potpunosti podržava opravdane zahtjeve bosanskohercegovačkih studenata iznesenih na javnim okupljanjima održanim u subotu u univerzitetskim centrima u Bosni i Hercegovini, pozdravlja odluku Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na djelimično učešće, te poziva sve nadležne državne, entitetske i kantonalne organe javne vlasti da se iznađe mogućnost za potpuno učestvovanje Bosne i Hercegovine u ovome najvećem obrazovnom programu. 

Reha Centar

protesti studenata

Visoko obrazovanje je relevantno jedino ako je međunarodno, pa je internacionalizacija univerzitetâ od suštinskog značaja za razvoj visokog obrazovanja, te njegove domaće i međunarodne prepoznatljivosti.

Budući da su sredstva iz domaćih izvora za internacionalizaciju, mobilnost studenata i nastavnika, te dostizanje cilja europske dimenzije visokog obrazovanja izuzetno ograničena, sredstva Europske unije postala su praktički jedini izvor internacionalizacije visokog obrazovanja.

protesti tuzla

Birokratskim onemogućavanjem pristupa tim sredstvima bosanskohercegovački univerziteti, njihovi studenti, nastavnici, ali i cijelo društvo bi trpili značajne štete.

Dosadašnje iskustvo od 17 godina, koliko javni univerziteti iz Bosne i Hercegovine intenzivno učestvuju u EU projektima stvorilo je mogućnost za pristup relevantnim europskim praksama, pristup informacijama o bolonjskom procesu, te napredak u provedbi reformi. 

protesti studenata

Univerzitet u Tuzli smatra da se ovako značajne i dugoročne odluke, poput odluke o učešću u sedmogodišnjem programu koji sudionicima visokog obrazovanja nudi bespovratna sredstva u milionskim iznosima, ne mogu donositi bez javnih konsultacija s onima na koje takve odluke imaju posljedice.

Ne sporeći nadležnosti organa javnih vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou da u ime Bosne i Hercegovine pregovaraju s Europskom unijom o okviru učešća u svakome od programa, smatramo da se prilikom takvih razgovora i donošenja odluka trebaju konsultirati univerziteti, studentske i druge organizacije, kako bi se donijele najbolje odluke u istinskom interesu studenata, nastavnika, visokoškolskih ustanova i građana.

protesti

Zbog toga još jednom pozivamo sve nadležne organe da preispitaju odluku da se za sada učestvuje samo djelimično, jer bi potpuno učešće istinski doprinijelo povećanju kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 

Erasmus Plus je novi program Europske unije za podršku svim nivoima obrazovanja, mladima i sportu, koji se donosi za budžetsko razdoblje 2014. – 2020. godina, prati ključni strateški dokument Europske unije „Europa 2020“, te integrira 10 dosadašnjih programa, od kojih je visoko obrazovanje iz BiH imalo pristup na tri (Tempus, Erasmus Mundus i Lifelong Leraning).

protesti

Od 1966. godine visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini sudjelovale su u ukupno 155 EU Tempus projekata, a od 2008. godine u okviru Erasmus Mundus programa ostvareno je 327 partnerstava, studentskih ili nastavničkih razmjena.

Ukupan bužet Erasmus + programa za 28 EU država, te za 27 država tzv. okruženja (u koje spada i BiH) je 14,5 milijardi eura (prvobitno je bilo predloženo 19 milijardi, ali je tokom usvajanja budžeta EU 2014. – 2020. došlo do smanjenja).

Dosadašnji EU programi značajno su kontribuirali razvoju nacionalnih obrazovnih sistema u europskim državama. Obrazovanje nije u nadležnosti EU, već je isključiva nadležnost država članica, što Unijeu ne priječi da stvara zajednički strateški okvir i alocira sredtsva. 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 
UNIVERZITETA U TUZLI 

Komentari

Komentara