Univerzitet u Tuzli organizira manifestaciju „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA“

Menprom

Univerzitet u Tuzli organizira manifestaciju „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA“ u petak, 18. aprila 2014. godine sa početkom u 10:00h, u prostorijama Univerzitetske sportske dvorane, na kojoj će promovirati upisnu politiku fakulteta/Akademije, odsjeke i studijske programe zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima.

Reha Centar

Brošura studijskih odsjeka

Komentari

Komentara