Univerzitet u Tuzli je jedna od vodećih obrazovnih institucija na prostoru BiH

Menprom

Nakon provedene eksterne evaluacije Univerziteta u Tuzli kojom je izvršena ocjena i revizija kvaliteta od strane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine 18. marta 2015. godine, dala je zvanično preporuku Ministarstvu obrazovanja, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona da postupi u skladu sa mišljenjem Komisije i akreditira Univerzitet u Tuzli, donošenjem rješenja o akreditaciji.

Reha Centar

Ova preporuka je potvrda da Univerzitet u Tuzli predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija na prostoru Bosne i Hercegovine.

Očekujemo da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u najkraćem roku donijeti rješenje o akreditaciji Univerziteta.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara