Uloga lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, tema stručnih radionica 13. i 14. novembra u Tuzli

Spread the love
Menprom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje stručne radionice o ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, koje se održavaju 13. i 14. novembra 2017. godine u Tuzli.

Reha Centar

Predstavnici lokalne uprave, obrazovnih institucija, vjerskih zajednica i nevladinih organizacija iz Kalesije i Srebrenika, te policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, imat će priliku saznati više o državnoj strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma, procesu i faktorima koji vode ka radikalizaciji, te se upoznati sa rezultatima do sada sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti.

 Realizacija stručnih radionica dio je programa sprečavanja i suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu, kroz koji Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavlja sa aktivnostima osnaživanja kapaciteta svih relevantnih aktera u ovoj oblasti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara