Uloga civilnog društva je od vitalne važnosti u sprječavanju nasilnog ekstremizma

Menprom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, organizovala je dvodnevnu radionicu o angažmanu civilnog društva u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu, koja je završena danas na Jahorini.

Reha Centar

Više od 70 predstavnika sektora sigurnosti, organa vlasti, nevladinog sektora, obrazovanja i medija je imalo priliku da razmijeni ideje, primjere iz prakse i informacije s ciljem podizanja svijesti o prijetnjama, rizicima i ranjivostima koje definišu okruženje pogodno za nasilnu radikalizaciju i proces nasilne radikalizacije u BiH.

„Usvajanjem nove Strategije za borbu protiv terorizma, koja uključuje i prevenciju, Bosna i  Hercegovina se obavezala da se u ranim stadijima suprotstavi nasilnom ekstremizmu,“ rekao je ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH. „Kroz stručnu podršku u mnogim sektorima i prisustvo na terenu u cijeloj državi, naša Misija osigurava da sve zajednice budu uključene u aktivnosti prevencije što često daje najbolje rezultate baš na lokalnom nivou. Ranjive osobe, naročito mladi ljudi, se moraju edukovati o opasnostima uključivanja u nasilni ekstremizam.“

Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu je naglasio da civilno društvo treba ohrabriti i da ono treba da bude svjesnije svoje uloge u identifikovanju i sprječavanju slučajeva nasilnog ekstremizma u svojoj zajednici. „Svi mi kao društvo igramo veliku ulogu u sprječavanju nasilnog ekstremizma,” rekao je Azinović.

Pomoćnik ministra sigurnosti Vjekoslav Vuković je naglasio značajnu ulogu lokalnih zajednica u sprječavanju nasilnog ekstremizma. „Potrebni su nam svi akteri, uključujući medije i vjerske lidere, da se uključe i da nam pomognu da se uspješno suprotstavimo ovoj pojavi. Povjerenje javnosti u institucije sigurnosti je od vitalnog značaja za podizanje svijesti i osiguravanje saradnje sa organima vlasti.”

Ovom radionicom se također daje doprinos široj kampanji putem društvenih medija pod nazivom “OSCE ujedinjen u suprotstavljanju nasilnom ektremizmu” – #UnitedCVE, sa ciljem podizanja svijesti o zajedničkim naporima svih država članica OSCE-a na svim nivoima, usmjerenoj ka sprječavanju nasilnog ekstremizma.

Foto: Arhiv

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: