UKC Tuzla: Obavijest za pacijente Klinike za psihijatriju

Menprom

Poštovani pacijenti Klinike za psihijatriju, s ciljem sprječavanja širenja infekcije COVID 19, a u skladu sa naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravsta FBiH, rad na Klinici za psihijatriju organizovan je na način da se do daljnjeg primaju samo hitni slučajevi.
Pregledi u specijalističkim ambulantama se odgađaju do daljnjeg. Preporučujemo da nastavite sa redovnim uzimanjem terapije na način kako ste se dogovorili pri vašem posljednjem pregledu.
Obustavljen je rad dnevne bolnice za odrasle, dnevne bolnice za djecu i adolescente, klub liječenih alkoholičara i sve grupne psihoterapijske aktivnosti.
Depo oblici lijekova (Haldol i Moditen depo injekcije) davat će se u prijemnoj ambulanti ove ustanove. Pri dolasku na aplikaciju depo preparata dužni ste držite se svih preporuka vezanih za prevenciju širenja infekcije corona virusom.
Pridržavajte se općih preporuka. Više informacija i preporuka o očuvanju vašeg psihičkog zdravlja možete naći u informacijama za pacijente na web stranici ove ustanove.
U slučaju pojave simptoma pogoršanja molimo vas telefonski kontaktirajte vašeg psihijatra ili kontaktirajte Kliniku za psihijatriju na broj 035 268 111 ili 267 111 da biste smanjili kretanje, nepotrebne kontakte i spriječili infekciju.
O promjenama režima rada na Klinici bit ćete blagovremeno obavješteni putem medija i web stranice UKC Tuzla. Do tada za eventualne informacije stoji vam na raspolaganju naš broj telefona: 035 268 111 ili 267 111.

Rental Travel

OBAVIJEST ZA PACIJENTE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KOJI SE LIJEČE BUPRENORFIN/NALOKSON-om

 

Poštovani korisnici usluga Klinike za psihijatriju koji se liječite od opijatske ovisnosti metodom Buprenorfin/Nalokson,
u skladu sa naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravsta FBiH, rad na Klinici za psihijatriju organizovan je na način da se do daljnjeg primaju samo hitni slučajevi.
Pregledi u specijalističkim ambulantama se odgađaju do daljnjeg, osim izuzetnih slučajeva koji ne mogu čekati odgodu u koji spadaju i ovisnici o opijatima koji se liječe niskopražnim programom supstitucione terapije (Buprenorfin/Nalokon).
Recepti za Buprenorfin/Nalokson sa nalazom specijaliste psihijatra davat će se u prijemnoj ambulanti ove ustanove – istureni trijažni dio na ulazu u Kliniku za psihijatriju. Molimo da se pri dolasku za dobijanje recepata držite svih preporuka vezanih za infekciju korona virusom.
Potrebno je da ne dolazite prije 10.00 sati jer u tom periodu su ljekari zauzeti obavezama na Klinici i ne dolazite poslije 13:00 sati jer se zatvara specijalistička ambulanta i protokol narkotika.
Preporučujemo vam da nastavite sa redovnim uzimanjem terapije na način kako ste se dogovorili pri vašem posljednjem pregledu. Pratite vaše stanje, a u slučaju pojave simptoma pogoršanja kontaktirajte vašeg psihijatra ili Odjeljenje na broj tel: 035 268 111.
Pridržavajte se općih preporuka. Više informacija i preporuka o očuvanju vašeg psihičkog zdravlja možete naći u informacijama za pacijente na web stranici ove ustanove.
Također vas obavještavamo da je trenutno obustavljeno uzimanje urina na testiranje metabolita psihoaktivnih supstanci (PAS) izuzev ako ljekar ne postavi sumnju za kršenje medicinskih pravila opijatske supstitucione terapije, kada će se uzeti urin i testirati na PAS. U slučaju da je pacijent pozitvan na nedozvoljenu supstancu primjenjuju se procedure restrikcije i pojačane kontrole prema potpisanom Ugovoru o liječenju ovom metodom.
Obzirom na neophodnost redukcije kretanja na prostoru TK, dobit ćete recepte za dva mjeseca. Za pacijente koji se liječe na račun ZZOTK, pacijenti će dobiti recepte za četiri sedmice koje mogu odmah realizirati i recepte za druge četiri sedmice koje će realizirati od dana kada isteknu prve četiri sedmice, prema zahtjevu ZZOTK i ne mogu se realizirati izvan predviđenog termina.
U slučaju promjene režima rada na Klinici bit ćete blagovremeno obavješteni putem medija i web stranice UKC Tuzla. Do tada za eventualne informacije stoji vam na raspolaganju naš broj telefona: 035 268 111.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara