Udžbenik Instrumentarij u hiruškim disciplinama

„Instrumentarij u hiruškim disciplinama“  je udžbenik u kome su autor prim. prof. dr. med. sc. Indira Mehmedagić sa saradnicima, vrlo precizno predstavili savremeni pristup specifičnim instrumentima i aparatima  u dijagnostici i operativnim tehnikama.

U udžbeniku su osim osnovnih principa instrumentiranja, opisane i djelatnosti u specijaliziranim granama. Na savremen način uz tekst, slike i skice istakniti su savremeni principi u pojedinim obrađenim oblastima. U predgovoru autor navodi da je umjeće instrumentiranja postalo veoma značajno u sofisticiranim operacijskim tehnikama, kao što je laparoskopija, transplantacija organa, zatim u endovaskularnim operacijama.

Knjiga je i priručnik opisa instrumenata, načina upotrebe, njihove kvalitete i održavanja.

Prema riječima recenzenta, prof. dr. med.sc. Branimira Marjanovića, opšteg hirurga i subspecijaliste abdominalne hirurgije i proktologa, riječ je o knjizi koja je rezultat dugogodišnjeg stripljivog i predanog rada istaknutih stručnjaka. “Kvalitetna saopštenja na temu hiruškog instrumentarijuma mogu da realizuju samo eksperti, koji su decenijama profesionalno vezani za rad u operacionoj sali. Pored tog uslova, autori očigledno posjeduju i izuzetan smisao da, inače usko specijalizovanu materiju izlože na sistematičan, jezgrovit i pregledan način. Na te izazove uspješno može da odgovori samo uzak krug stručnjaka i istraživača. Na sve što sam zapazio u ovoj knjizi dodao bih i posebno iscrpan i sveobuhvatan pristup raznovrsnim djelatnostima u operacionom bloku (uključivši i specijalni dio sa detaljnim opisom: osnovnih operacionih instrumenata i tehnika, specijalnih, savremenih materjala za jednokratnu upotrebu i implantaciju u više hirurških grana). Zbog toga ova knjiga može da se klasifikuje kao kapitalno štivo za sve sadašnje, a posebno buduće kadrove u opoeracionim salama”, navedeno je u recenziji prof. dr. Marjanovića.

Prof.dr. med.sc. Zlatan Fatušić, ginekolog, u svojoj recenziji navodi da je rukopis zasnovan na najnovijim činjenicama u funkciji razumjevanja savremenih saznanja i projekcija njihovog daljeg razvoja iz pomenutog dijela svakodnevne kliničke prakse. Sadržaj rukopisa daje osnove za profesionalnu orjentaciju i razumjevanje pomenutog dijela zdravstvene struke.

Prema riječima prof.dr. med.sc. Haruna Brkića, neurohirirga, način pisanja rukopisa odgovara zahtjevima udžbeničke literature. Struktura rukopisa iznosi stavove savremenih naučnih saznanja u materiji koju opisuju i prilagođeni su zahtjevima forme udžbenika za studente zdravstvenih nauka.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara