U Komori održan okrugli sto

“Poboljšanje kvalitete učenja temeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave i privrednih subjekta”

Rental Travel

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla održan je okrugli stol na temu “Poboljšanje kvalitete učenja temeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave i privrednih subjekta”. Velikom broju privrednika sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnika srednjih škola na početku skupa obratili su se Viktorija Kuzmits i Ivona Čelebičić predstavnice austrijske Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju OeAD – Regionalnog ureda OeAD-a u Sarajevu i upoznavale učesnike sastanka sa realizacijom projekta unapređivanje kvaliteta stručnog obrazovanja kroz jačanje uloge organizatora praktične nastave.

Reha Centar

O značaju teme koju obrađuje okrugli sto govorili su Nedret Kikanović predsjednik Kanotnalne privredne komore Tuzla i Asim Bojić predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Primjere dobre prakse pri realizaciji praktične nastave u privrednim subjektima na području TK iznijeli su predstavnici srednih škola i privrednih subjekata a temeljem već uspostvaljene i uspješne saradnje sa Agencijom OeAD.

 

Na skupu su podijeljena iskustva privrednih subjekata u saradnji sa školama pri realizaciji praktične nastave a govorilo se i o ulozi koordinatora praktične nastave i mentora u poboljšanju kvaliteta realizacije praktične nastave u preduzećima na području TK. Kako je istaknuto na skupu u Komori, Poslovni subjekti u Bosni i Hercegovini sve češće se susreću sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage, stoga potraga za odgovarjućom stručnom radnom snagom dobija sve veći značaj. Mlade osobe, s druge strane, imaju manje interesa za zanimanja u stručnim školama i češće se odlučuju za gimnazije i tehničke škole, a nakon toga za studiranje i visoko obrazovanje. Stoga je veoma značajno da poslovni subjekti kvalitetnom praktičnom nastavom u sklopu stručnog obrazovanja privuku mlade i da tako postanu atraktivno radno mjesto za njih. Učesnici okruglog stola su upoznati sa mogućnostima organizacije praktične nastave kod poslovnih subjekta, kao i partnerske saradnje sa srednjim stručnim i tehničkim školama.

aktuelno.ba / KPK Tuzla

 

 

Komentari

Komentara