Tuzlanski kanton lider u oblasti javnih nabavki

Spread the love
Rental Travel

S aspekta napretka i načina provođenja, javnih nabavki, kao i sistemskog i organizacionog pristupa ovoj tematici Tuzlanski kanton je lider u ovoj oblasti na području Federacije BiH, ocjena  je predstavnika Svjetske banke, bazirana na dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima drugih kantona, iznesena tokom današnjeg sastanka sa premijerom i delegacijom Vlade TK.

Reha Centar

Tokom sastanka, koji je upriličen kako bi se analizirale dosadašnje aktivnosti i plan budućeg djelovanja, Stariji oficir za ugovore Alan Ham i konsultant Anela Duman su se referirali na nedavno usvojenu Strategiju javnih nabavki BiH 2016-2020. koja previđa centralizaciju ovog procesa. Analizirajući stepen napretka u Tuzlanskom kantonu, zaključeno je da je Kanton već mnoge stvari sproveo u praksi. Glavni cilj centralizacije ovih procesa jesu uštede na finansijskom i planu ljudskih resursa koji provode ove procedure, rečeno je danas.

Tokom sastanka premijer Gutić je predstavnicima Svjetske banke obrazložio i pojasnio način organizacije, usvojene procedure i način formiranja određenih tijela u ovom procesu koje primjenjuje Tuzlanski kanton, te istaknuo da „obzirom na određene probleme, zakonske nedorečenosti i poteškoće u primjeni, još ima mjesta za napredak“.

„Javne nabavke uvijek privlače pažnju javnosti i nose poseban izazov transparentnosti. Kako bi zadovoljila ove zahtjeve Vlada je institucionalno riješila pitanje zajedničkih nabavki za sve kantonalne organe i institucije i, u što je bilo moguće većoj mjeri, ove procedure nastojala depersonalizirati“ rekao je ovom prilikom premijer Gutić.

Na kraju sastanka, kojem su osim premijera Gutića prisustvovali i ministar finansija Jakub Suljkanović, savjetnik premijera Miralem Nuhanović i rukovodilac Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Zdenka Marijanović, našem kantonu je upućen prijedlog da u okviru budućih edukacijskih programa predstavnicima drugih kantona prezentiramo naša iskustva, te im time pomognemo da dostignu nivo na kojem se naš kanton već nalazi.

Premijer Gutić je izrazio spremnost kantonalnih službi da svim kapacitetima pomognemo unaprjeđenje rada u ovoj oblastima, kako u drugim kantonima, tako i da dodatno unaprijedimo naš rad i djelovanje.

Vlada TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara