Tuzlanski kanton i dalje troši više nego što ima

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Kako se navodi u Izvještaju, u prethodnoj godini su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 290.827.823,14 KM, a rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 307.332.052,21 KM. Iz ovoga se vidi da je u protekloj godini u Budžetu ostvaren višak rashoda nad prihodima – deficit u iznosu od 16.504.229,07 KM.

Reha Centar

Također, Vlada je usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2014. godine. U ovom periodu doneseno je više odluka o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 693.098,33 KM, što iznosi 54,57% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 633.005,79 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 49,84%.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara