„Tuzla je u Bosni i Hercegovini počela da prednjači u razvoju“

Spread the love
Rental Travel

Na margini jučer otvorenog međunarodnog sajma poduzetništva „Grapos expo“ upriličen je radni sastanak delegacije Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Bego Gutić sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, ministrom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amirom Zukićem i saradnicima.

Reha Centar

Ovom prilikom premijer Gutić je prezentirao neke od krucijalnih projekata koje realizira Vlada Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na stanje u Tvornici transportnih uređaja Tuzla, što je zajednički projekat obje vlade, Elektroprivrede BiH i Rudnika mrkog uglja Banovići.

Rečeno je da su svi akteri ovog projekta i dalje na istim pozicijama, te je potvrđeno opredjeljenje i volja za rješavanjem ovog problema, ali da postoje određeni ograničavajući faktori koji se odnose na formalne procedure i rokove stečajnog postupka koji moraju biti poštovani.

Grapos expo sastanak 02 19 04 2016

Osim problema koji opterećuju Kanton, razgovarano je i o investicijskim projektima. Prije svega govorilo se o finalizaciji elektroenergetskih projekata bloka 7 Temoelektrane Tuzla i Termoelektrane u Banovićima, ali i infrastrukturnim projektima interkonekcije Tuzle sa srednjom Bosnom.

„Osim problema i investicijskih projekata o kojim smo razgovarali, ohrabruju nas i podaci po pitanju budžetske discipline u Tuzlanskom kantonu, ali i poslovni pokazatelji koji govore da je Tuzla u Bosni i Hercegovini počela da prednjači u razvoju. To se prije svega odnosi na podatak da je od ukupnog broja uposlenih u Federaciji BiH u protekloj godini polovina zaposlena u Tuzlanskom kantonu“, rekao je premijer Novalić.

Grapos expo sastanak 03 19 04 2016

Premijer Gutić je ovu priliku iskoristio i skrenuo pažnju federalnog premijera i njegovih saradnika na neadekvatan odnos Federacije BiH prema Tuzlanskom kantonu. To se prije svega odnosi na isplatu poticaja u oblasti poljoprivrede, ali i uopšte količinu sredstava koje Tuzlanski kanton povlači po projektima i grantovima sa federalnog nivoa.

„Naš kanton u ukupnoj količini poljoprivredne proizvodnje u FBiH učestvuje sa oko 35%, dok istovremeno po osnovu poticaja sa federalnog nivoa povlačimo između 15 i 20%. Mi nismo zadovoljni tim tretmanom i ovu priliku smo iskoristili da to jasno kažemo premijeru Novaliću. Također, naše analize koje smo napravili, a koje se tiču raspodjele sredstava u oblasti obrta, razvoja, poduzetništva, kulture, sporta govore da je Tuzlanski kanton u vrlo podređenom položaju. Te analize smo uručili federalnom premijeru, a od njega očekujemo da se status Tuzlanskog kantona popravi“ rekao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

U vezi sa isplatom poticaja za poljoprivredne proizvođače sa područja Tuzlanskog kantona, premijer Novalić je rekao da će urgirati da se konačno upriliči sastanak Vlade Tuzlanskog kantona sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona već duže vremena bezuspješno pokušava organizirati ovaj sastanak sa federalnim ministrom, a sve kako bi se pokušalo riješiti pitanje neisplaćenih poticaja za 2014.godinu u oblasti poljoprivrede.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara