Turistička razglednica TK: Oklopni voz u Gradačcu kao turistička atrakcija

Menprom

Od agresije na Bosnu i Hercegovinu prošlo je trideset godina no sjećanja na najhrabrije sinove naše domovine nikada ne blijede.Svako onaj ko posjeti Gradačac, taj prkosni i odvažni herojski grad koji je kroz vijekove svog postojanja bio istinski zaštitnik bosanske državnosti, obavezno posjeti i mjesto gdje i danas stoji oklopni voz kojim je agresor pokušao uću u slobodnu zonu pod kontrolom Armije RBiH i tako okupirati Gradačac a koji je zaustavljen od strane branilaca Gradačca.

Reha Centar

Danas je oklopni voz turistička atrakcija koju svakako treba posjetiti a svi oni koji su ga bar jednom vidjeli o njemu su pričali.

Projekat podržan od strane Turističke zajednice Tuzlanskog kantona

Kako je zaustavljen “Oklopni voz”

U jutarnjim satima 22. oktobra 1992. godine, počinje jak artiljerijski i pješadijski napad na linije odbrane 107. brigade Armije BiH na pravcu Lukavac Gornji (Kamenik) – Hasanbašići, Vida I i II – Požarike – Sibovac. Cilj napada bio je prikrivanje stvarnih namjera ofanzive.

Odmah nako toga uslijedio je snažan pješadijski napad na pravcu Ledenice Donje – Požarike (zahvat komunikacije Čardak – Gradačac). Za pješadijom je iz pravca Modriče išao i oklopni voz obložen gumom, kojeg je činila lokomotiva sa pet vagona. Prema dostupnim podacima na njemu su se nalazili PAT-ovi, PAM-ovi, minobacači 60 i 82 mm, protivoklopne raketa “maljutka”, kao i ogromne zalihe municije, hrane i drugog MTS-a. Uz navedeno na vozu se nalazilo Istureno komandno mjesto sa preko 150 pripadnika VRS. Stvarna njegova namjera je bila da probije linije odbrane branilaca i prodre u Industrijsku zonu, te tako udari sa leđa snagama odbrane grada na potezu Požarike – Srednjoškolski centar – Vida.

Oklopni voz je zaustavljen.

Bila je to ogromna pobjeda branioca Gradačca a prema svjedočenju komandanta 107. gradačačke brigade Ivana Mijačevića “u vozu je bilo više municije nego što je tada bilo u skladištu 2. korpusa ARBiH”.

 

Komentari

Komentara