Treći simpozij hirurga sa međunarodnim učešćem u Tuzli

Menprom

Klinika za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla organizator je Trćeg simpozija hirurga sa međunarodnim učešćem. Simpozij će se održati u Tuzli, 29. i 30. marta u hotelu Melain.
Glavna tema simpozija je “Komplikacije u digestivnoj i visceralnoj transplantacijskoj hirurgiji”.

Rental Travel

Komplikacije u digestivnoj hirurgiji, njihovo prepoznavanje, dijagnostika i tretman, predstavljaju najteži i najzreliji oblik hirurške prakse i direktno utiču na rezultat liječenja i preživljavanja kod hirurških procedura. Stručno okupljanje sa temama vezanim za komplikacije u digestivnoj hirurgiji, predstavljat će priliku za stručno usavršavanje, prihvaćanje savremenih i modernih procedura u medicini i edukaciju kadra.

Organizatori očekuju učešće preko 150 domaćih i stranih eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara