Treći javni poziv za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 2016

Spread the love
Rental Travel

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj:   01-19-4475-2016  od 14.07.2016. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-05-17946/16, od 03.08. 2016. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje TREĆI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla.

Reha Centar

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, kancelarija broj 232 ili na telefon 035/307 416.

TREĆI JAVNI POZIV

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

 

I   Raspisuje se treći javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na

području grada Tuzla, označenog po katastarskim česticama, kulturi, klasi i površini, a koje je upisano

u  posjedovne listove, kako  slijedi:

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 408, K.O. Breške, označeno kao:

– k.č. broj:624, zvano “Brusnice voćnjak”, kultura voćnjak 2 klase u površini od 11.400 m2 ;

– k.č. broj:627/1, zvano “Brusnice”, kultura njiva 4 klase u površini od 66.400 m2 ;

– k.č. broj:627/1, zvano “Brusnice”, kultura njiva 5 klase u površini od 20.700 m2 ;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 65, O. Dokanj, označeno kao:

– k.č. broj:1537/1, zvano “Mirnovača”, kultura njiva 5 klase u površini od 4.695 m2 ;

– k.č. broj:1537/2, zvano “Mirnovača”, kultura njiva 6 klase u površini od 3.013 m2 ;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 225, O. Gornja Tuzla, označeno kao:

– k.č. broj:2686, zvano “Manđukina njiva”, kultura njiva 6 klase u površini od 6.177 m2;

– k.č. broj:2686, zvano “Manđukina njiva”, kultura njiva 5 klase u površini od 3.060 m2;

– k.č. broj:2774/1 zvano “Kompleks farma”, kultura njiva 5 klase u površini od 162.000 m2;

– k.č. broj:2920/1 zvano “Kompleks pašnjak”, kultura njiva 5 klase u površini od 10.500 m2;

– k.č. broj:2920/1 zvano “Kompleks pašnjak”, kultura njiva 6 klase u površini od 2.500 m2;

– k.č. broj:2929 zvano “Kompleks pašnjaci”, kultura voćnjak 4 klase u površini od 4.622 m2;

– k.č. broj:2932/1 zvano “Kompleks”, kultura njiva 4 klase u površini od 15.000 m2;

– k.č. broj:3186 zvano “Kompleks pašnjak”, kultura njiva 4 klase u površini od 12.000 m2;

– k.č. broj:3327/1, zvano “Kompleks farma”, kultura njiva 6 klase u površini od 12.000 m2;

 

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj:235, O. Husino, označeno kao:

– k.č. broj:722/1, zvano “Dol”, kultura livada 3 klase u površini od 7.500 m2;

– k.č. broj:5470, zvano “Brijest”, kultura njiva 3 klase u površini od 8.147 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 21, O. Osoje, označeno kao:

– k.č. broj:131, zvano “Dubrave”, kultura njiva 5 klase u površini od 9.826 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 37, O. Požarnica, označeno kao:

– k.č. broj:1629, zvano “Brda”, kultura njiva 6 klase u površini od 9.800 m2;

– k.č. broj:1629, zvano “Brda”, kultura njiva 7 klase u površini od 2.200 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 67, O. Simin Han, označeno kao:

– k.č. broj: 340/1, zvano „Lužić”, kultura njiva  4 klase u površini od 6.286 m2;

– k.č. broj: 340/7, zvano „Lužići”, kultura njiva  4 klase u površini od 1.919 m2;

– k.č. broj: 344, zvano „Lužići”, kultura livada  3 klase u površini od 8.590 m2;

– k.č. broj: 346, zvano „Lužić”, kultura njiva  5 klase u površini od 2.297 m2;

– k.č. broj: 347, zvano „Lužić”, kultura njiva  5 klase u površini od 2.578 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 226, O. Slavinovići, označeno kao:

– k.č. broj: 520/1, zvano „Begove bare”, kultura livada  3 klase u površini od 21.158 m2;

– k.č. broj: 520/1, zvano „Begove bare”, kultura livada  4 klase u površini od 14.030 m2;

– k.č. broj: 520/2, zvano „Begove bare”, kultura livada  3 klase u površini od 2.156 m2;

– k.č. broj: 520/3, zvano „Begove bare”, kultura livada  3 klase u površini od 2.903 m2;

– k.č. broj: 1964, zvano „Mujanuša”, kultura njiva 5 klase u površini od 5.317 m2;

– k.č. broj: 1967, zvano „Mujanuša”, kultura njiva 5 klase u površini od 2.023 m2;

– k.č. broj: 1967, zvano „Mujanuša”, kultura njiva 4 klase u površini od 1.930 m2;

– k.č. broj: 1970/1, zvano „Mujanuša”, kultura njiva 5 klase u površini od 5.802 m2;

– k.č. broj: 2357/1, zvano „Voćnjak šljivik”, kultura voćnjak  2 klase u površini od 10.438 m2;

– k.č. broj: 2361/1, zvano „Voćnjak  šljivik”, kultura voćnjak  2 klase u površini od 43.470 m2;

– k.č. broj: 2361/1, zvano „Voćnjak  šljivik”, kultura voćnjak  3 klase u površini od 13.100 m2;

– k.č. broj: 2391, zvano „Voćnjak  šljivik”, kultura voćnjak  2 klase u površini od 5.000 m2;

– k.č. broj: 2405, zvano „Kladinac”, kultura njiva  7 klase u površini od 12.853 m2;

– k.č. broj: 2406, zvano „Kladinac”, kultura voćnjak  3 klase u površini od 6.858 m2;

– k.č. broj: 2407, zvano „Kladinac”, kultura njiva  7 klase u površini od 4.532 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 89, O. Solina, označeno kao:

– k.č. broj: 1754 zvano „Solilo”, kultura njiva  7 klase u površini od 5.599 m2;

– k.č. broj: 1754 zvano „Solilo”, kultura njiva  6 klase u površini od 2.790 m2;

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 534 i 2409 O. Tuzla I označeno kao:

–  k.č. broj: 4694 zvano „Moluhe”, kultura livada  4 klase u površini od 15.524 m2;

–  k.č. broj: 5691 zvano „Moluhe”, kultura njiva  6 klase u površini od 13.410 m2;

–  k.č. broj: 5731/1 zvano „Moluhe”, kultura njiva  6 klase u površini od 4.842 m2;

–  k.č. broj: 5731/2 zvano „Moluhe”, kultura njiva  6 klase u površini od 3.403 m2;

–  k.č. broj: 5733/1 zvano „Moluhe”, kultura njiva  6 klase u površini od 21.334 m2;

 

Predmet javnog poziva je davanje u zakup  i zapuštenog, neobrađenog i zemljišta obraslog višegodišnjim raslinjem, kako slijedi:

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 177, O. Bukinje, označeno kao:
 • k.č. broj: 835/1 zvano „Brezovača”, kultura njiva 4 klase u površini od809 m2 – zapušteno,

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 225, O. Gornja Tuzla, označeno kao:

– k.č. broj:2521, zvano “Do”, kultura voćnjak 2 klase u površini od 29.325 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:2521, zvano “Do”, kultura voćnjak 3 klase u površini od 28.896 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:2774/1, zvano “Kompleks farma”, kultura njiva 5 klase u površini od 184.406 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:2774/1, zvano “Kompleks farma”, kultura njiva 6 klase u površini od 98.750 m2  – zapušteno,

– k.č. broj:3260, zvano “Kompleks pašnjaci”, kultura njiva 6 klase u površini od 7.455 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:3262, zvano “Kompleks pašnjaci”, kultura voćnjak 3 klase u površini od 2.269 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:3263, zvano “Kompleks pašnjak”, kultura livada 3 klase u površini od 2.601 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:3263, zvano “Kompleks pašnjak”, kultura livada 4 klase u površini od 1.860 m2 –  zapušteno,

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj:235, O. Husino, označeno kao:

– k.č. broj:722/1, zvano “Dol”, kultura livada 3 klase u površini od 4.285 m2 – zapušteno,

– k.č. broj:722/1, zvano “Dol”, kultura livada 4 klase u površini od 2.139 m2 – zapušteno,

 

 1. N) Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj:40, O. Požarnica, označeno kao:

– k.č. broj: 1450, zvano “Češlja”, kultura njiva 6 klase u površini od 6.667 m2 – zapušteno,

– k.č. broj: 1451, zvano “Češlja”, kultura njiva 6 klase u površini od 5.400m2 – zapušteno,

– k.č. broj: 1451, zvano “Češlja”, kultura njiva 5 klase u površini od 3.755 m2 – zapušteno,

– k.č. broj: 1451, zvano “Češlja”, kultura njiva 7 klase u površini od 1.760 m  – zapušteno,

– k.č. broj: 1452, zvano “Češlja”, kultura njiva 6 klase u površini od 1.073 m2 – zapušteno,

 

 1. Državno poljoprivredno zemljište upisano u Posjedovni list broj: 534 i 2409 O. Tuzla I označeno kao:

–  k.č. broj: 857 zvano „Tušanj”, kultura njiva  5 klase u površini od 5.382m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 1024 zvano „Kojšino”, kultura njiva  6 klase u površini od 2.942 m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 1273 zvano „Piskavica”, kultura livada  4 klase u površini od 7.493 m2 zapušteno,

–  k.č. broj: 1363 zvano „Vino”, kultura voćnjak  2 klase u površini od 9.199 m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 1363 zvano „Vino”, kultura voćnjak  3 klase u površini od 3.262 m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 1368 zvano „Šljivice”, kultura voćnjak  3 klase u površini od 5.036 m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 4108/1 zvano „Krečevac”, kultura livada  4 klase u površini od 20.428 m2 – zapušteno,

–  k.č. broj: 6086 zvano „Drežnik”, kultura livada  4 klase u površini od 26.175 m2 – zapušteno.

NAMJENA:

Državno poljoprivredno zemljište daje  se u zakup pravnim licima i obrtnicima registrovanim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao i fizičkim licima, koji će zakupljeno zemljište koristiti u svrhu vršenja poljoprivredne proizvodnje, uz uslov da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji se vodi u Gradu Tuzla.

 TRAJANJE ZAKUPA:

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup u trajanju od 5 godina, osim državnog poljoprivrednog zemljišta, upisanog u Posjedovni list broj: 225, K.O. Gornja Tuzla, označeno kao k.č. 2920/1, 2929, 2932/1, 3186 i 3327/1, koje se daje u zakup na period od godinu dana, iz razloga što su  predmetne lokacije prema Prostornom planu grada Tuzla 2010 – 2030 godina, predviđene za gradnju poslovnih objekata. Trajanje zakupa  precizirat će se  ugovorom o zakupu, koji zakupac zaključuje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

 Pravo na podnošenje prijava imaju:

Pravna lica, obrtnici i fizička lica koja se bave  poljoprivrednom proizvodnjom i koja su  upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata za područje grada Tuzla.

 USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU I DOKUMENTACIJA:

Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta po javnom pozivu, sa visinom ponuđene zakupnine, dostavlja se na propisanom obrascu, Komisiji za provođenje procedure po javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla, uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

 

 1. a) potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata, koji se vodi

u Gradu Tuzla,

 1. b) ovjerena izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje,
 2. kopija lične karte i kopija CIPS obrasca, za fizička lica,
 3. kopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica sa izvodom iz statistike o razvrstavanju djelatnosti, odnosno odobrenje nadležnog organa za obrtničke djelatnosti za poljoprivredu,
 4. dokaz o ranijem korištenju predmetnog poljoprivrednog zemljišta,
 5. ovjerena izjavu o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije i/ili stočnog fonda,
 6. dokaz da je nezaposleno lice ( potvrda sa evidencije Zavoda za zapošljavanje),
 7. dokaz nadležne gradske službe o statusu demobilisanog borca, člana porodice poginulih boraca ili RVI,
 8. uvjerenje nadležne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza za prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica koja su u sistemu PDV-a), odnosno uvjerenje da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a).

 

KRITERIJI ZA DODJELU:

Rang lista ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta će se utvrditi na osnovu kumulativno ostvarenih bodova po kriterijima, utvrđenih članom 14. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla.

 CIJENA ZAKUPA:

Početna cijena za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom  6. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBiH“ br.78/09) i  Odluke o utvrđivanju kriterija o visini zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona, akt broj: 04/1-14-16824/11 od 18.08.2011. godine, utvrđuje se u godišnjem iznosu, kako slijedi:

 

 • 150 KM za poljoprivredno zemljište u katastarskoj kulturi njive i voćnjaci;
 • 100 KM za poljoprivredno zemljište u katastarskoj kulturi livade;
 • 80 KM za poljoprivredno zemljište u katastarskoj kulturi pašnjaci;
 • 30 KM za zapušteno poljoprivredno zemljište;

Početne cijene zakupa po hektaru, iz predhodnog stava, uvećavaju se u zavisnosti od katastarske klase tog zemljišta i to:

–  poljoprivredno zemljište I i II katastarske klase za 20%,

– poljoprivredno zemljište III i IV katastarske klase za 15%.

Godišnja cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po jednom hektaru (1,0 ha), utvrdit će se na osnovu ponuđenih cijena poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli prijave za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup i koji ispunjavaju propisane kriterije.

Ponuđena cijena za zakup poljoprivrednog zemljišta ne može se prihvatiti ukoliko je niža od naprijed navedene početne cijene u javnom pozivu.

 MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE NA JAVNI POZIV:

Prijave sa dokumentacijom za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta dostaviti lično  u Pisarnicu grada Tuzla ili poštom na adresu:

GRAD TUZLA , Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75000 Tuzla, Komisiji za provođenje procedure po javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla, sa naznakom „Zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države– NE OTVARATI“.

 Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  putem elektronskih medija i na web stranici Grada Tuzla.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresiranim učesnicima u javnom pozivu omogućit će se neposredan obilazak i pregled ponuđenih lokacija, kao i uvid u ortofoto snimke lokacija određenih za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.

 ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU:

Komisija će obavijestiti sve učesnike o rezultatima provedenog javnog poziva u roku od osam dana po zaklju­čenju javnog poziva. Učesnici javnog poziva mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja obavještenja izjaviti prigovor Drugostepenom upravnom vijeću Grada Tuzla.

Ukoliko prvorangirani učesnik javnog poziva odustane od utvrđenog prava na dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup, pravo na dodjelu zemljišta ima sljedeći rangirani učesnik u javnom pozivu.

Na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ministarstvo i podnosilac ponude sklapaju Ugovor o zakupu.

Ministarstvo je dužno da primjerak ugovora o zakupu dostavi u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišne knjige, odnosno katastar nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu zakupca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi Ministarstvo.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, kancelarija broj 232 ili na telefon 035/307 416.

Grad Tuzla ne snosi nikakve troškove podnošenja prijava po javnom pozivu, te zadržava pravo da isti poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva.

 GRADSKO VIJEĆE TUZLA

Komentari

Komentara