TK: U 30 kontrola otkriveno 7 neprijavljenih radnika i zapečaćeno 9 objekata

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 25. aprila 2019. godine na području općina Kalesija, Teočak i Sapna izvršili 30 inspekcijskih kontrola kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost, proizvodnju i prodaju hljeba i peciva i druge uslužne djelatnosti.

Otkriveno je sedam neprijavljenih radnika, šest obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune i jedan objekt koji nije imao instaliran fiskalni uređaj. U toku kontrola nije bilo objekata koji su radili bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je devet objekata, a u 17 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 40.200 KM.

Porezna uprava poziva obveznike da novac koristite za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj i isplatu plaća zaposlenicima, a ne na plaćanje kazni i kamata. Također, poziva sve radnike koji rade na crno da je o tome obavijeste, jer samo na taj način mogu ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava na zdravstvenu zaštitu, penzijsko i invalidsko osiguranje i druga koja im pripadaju po osnovu radnog odnosa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara