Svečana promocija diplomanata i magistranata

Spread the love
Rental Travel

Univerzitet u Tuzli osigurava najbolji studij na svih 123 studijska programa, od biomedicinskih, tehničkih, humanističkih i društvenih nauka na 12 fakulteta i jedne umjetničke akademije, od dodiplomskog, master, do doktorskog studija. Tradicija od 47 godina visokog obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli kao i priznatost diploma u svijetu, najbolji su dokaz prepoznatljivosti i uspjeha studenata i alumnija Univerziteta u Tuzli..
Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli održati će se u četvrtak, 27.06.2024. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani. Tog dana studenti službeno dobivaju diplomu i polažu zakletvu kojom obećaju da će poštovati vrijednosti koje stečeni status nosi – da će biti dobri akademski građani i da će se truditi raditi za dobrobit zajednice.

Reha Centar


I TERMIN
VRIJEME POČETKA 10,00 SATI
1. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2. Fakultet elektrotehnike
3. Prirodno-matematički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Farmaceutski fakultet
6. Pravni fakultet
7. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
II TERMIN
VRIJEME POČETKA 12,00 SATI
1. Medicinski fakultet
2. Mašinski fakultet
3. Ekonomski fakultet
4. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
5. Tehnološki fakultet
6. Akademija dramskih umjetnosti
 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara