Susret bivših učenika OŠ ,,Lipnica,,

Spread the love
Ponovo se čulo zvono za početak časa za nekadašnje đake ove škole. Naime, okupili su se bivši učenici, generacija1975/6. ,ali i oni mlađi. Susret je bio vrlo dirljiv.
Danas su neki od njih penzioneri. Kako kaze gospodin Goran Misković, osjećaju se kao da su juče bili u školskim klupama.
Evocirali su uspomene sa sjetom , sjećali su se i razgovarali o školskim dogodovštinama, nezaboravnim trenucima sa časova. Ističu da je najljepše đačko doba. Svoj optimizam i svježinu prenijeli su i na sadašnje uposlenike. 
 

 

Stoje ( s lijeva na desno) : Alija Sadiković,Janja Lukić, Anto Čanić, Mula Sadiković (Basić), Zijad Fazlić, Šaban Kadrić, Dragan Ilić, Mirsad Bečić, Lucija Mrkonjić, Muharem Huremović-Bego, Frano Ilić, Urfet Sadiković, Nazija Mulahalilović, Midhat Smajlović-Miki, uposlenik Šerbo, Božo Čolić, Stjepan Džinić, Nevres Bašić, Mehmed Sadiković , Janja Antić i Almira  Derdemez  – (fotograf) Goran Mišković…..
Novinarska sekcija OŠ ,,Lipnica,,
aktuelno.ba

Komentari

Menprom

Komentara

Reha Centar