Stranka za BiH pozvala mlade ljude da izađu na izbore i uzmu stvar u svoje ruke

Spread the love
Rental Travel

 

Reha Centar

Na održanoj press konferenciji KV SBiH TK-a  u prostorijama KV TK medijima su se obratili mr.sc. Azra Avdić i g-din Nedžad Durmić, kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona na predstojećim Općim izborima 2014.godine, koji su između ostalog, iznijeli sljedeće:

Kantonalni nivo Stranke za BiH će uložiti maksimalne napore da nikada više ne bude formirana Vlada TK na način kao što je formirana sadašnja koja je nestručna i nekompetentna.

 

Kao dokaz ovih tvrdnji  ističemo da su namjenska sredstva iz budžeta TK namijenjena prevenciji i saniranju posljedica prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima utrošena  za „krpanje budžetskih rupa“. Više od 13 miliona KM namjenskih sredstava prikupljenih iz raznih naknada Vlada TK je potrošila nenamjenski, čak 1,5 miliona KM sredstava CZ TK vlada namjerava potrošiti na sanaciju zgrade vlade koja je zapanjena februara 2014. godine u opravdanom buntu građana.  S tim u vezi  Stranka za BiH će u narednom periodu  uložiti  maksimum svih napora da parlamenti svih nivoa donesu zakone o prevenciji i sanaciji klizišta koji bi definisali tačne rokove, aktivnosti i aktere zadužene za stručno saniranje klizišta, kontinuirano čišćenje i povećanje profila vodotoka i drugih aktivnosti neophodnih za kvalitetno rješenje ovog probema. Trenutno na terenu imamo situaciju gdje u saniranju klizišta učestvuju geotehničari i „samozvani geotehničari“ ,a ne geolozi i građevinci koji prvenstveno imaju stručnu osposobljenost za stručno rješavanje klizišta.

stranka za bih tk

Ističemo da su klizišta inženjersko- geološki problem, pa s tim u vezi geolozi imaju obavezu i stručnu osposobljenost za bavljenje problemom klizišta.

Stranka za BiH upozorava da u Kantonalnom štabu CZ TK-a osnovanom na 2. redovnoj sjednici Vlade TK 08.04. 2014.g. od ukupno 13 članova nema nijednog geologa, mada je Vladi poznato da u TK trenutno  ima sigurno više od 6000 klizišta.

SBiH  će se sigurno u narednom periodu aktivno baviti ravnopravnim pristupom svih građana TK sekundarnom i tercijarnom nivou liječenja. Naime, trenutna situacija na terenu ukazuje da građani npr. općine Tuzla zbog ugovora koji je Dom zdravlja potpisao za ZZO TK nemaju isti pristup UKC-u kao građani drugih općina čiji domovi zdravlja nisu potpisali takav ugovor. Zato se dešava da pacijenti iz Tuzle iako imaju zdravstveno osiguranje moraju plaćati zdravstvene uskuge u UKC-u jer Dom zdravlja Tuzla trenutno ne radi određene pretrage.

SBiH će se u narednom periodu zalagati za usaglašavanje potreba privrede i upisivanja studenata za pojedine fakultete Univerziteta u Tuzli. Trenutno postoji ogroman disbalans između stvarnih potreba privrede i kadra koji obrazuje Univerzitet u Tuzli.

Istovremeno, zalagaćemo se za iskorijenjivanje nepotizma i korupcije u obrazovanju, te adekvatno vrednovanje prosvjetnih radnika i donošenja zakonskih akata kojima će se spriječiti porodično i stranačko zapošljavanje u obrazovanju.

SBiH takođe apeluje na omladinu TK da obavezno izađu na ovogodišnje izbore, te tako uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Ako to ne učine, i dalje će nestručni i polupismeni kadrovi određivati njihovu sudbinu.

U tom slučaju, omladina neće imati pravo da se buni protiv takve vlasti, jer ništa nije učinila da spriječi korumpirane i poslušne da dođu na vrlo važna mjesta i dovedu svoje kadrove, dok će školovani, zdravi i kadrovi puni elana i dalje biti desetine godina na biroima.

Obzirom da je u SBiH u posljednje vrijeme ušao veliki broj maldih, školovanih ljudi, pozivamo i one koji to nisu učinili, a koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem da nam se pridruže u borbi za zajedničko bolje sutra.

 

Press centar KV SBiH TK

 

Komentari

Komentara