Stavljena van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na TK

Menprom

Vlada TK je prihvatila tekst Zahtjeva za izradu konačnih izvještaja o posljedicama prirodne nesreće. U Zahtjevu se navodi da je za ostvarenje prava na pomoć za otklanjanje poslijedica nesreća u 2014. godini potrebno odmah poduzeti aktivnosti na donošenju Odluka o prestanku stanja nesreće, završavanju i utvrđivanju konačnih izvještaja o štetama na općinskim vijećima i upućivanju zahtjeva za pomoć iz kantonalnih i federalnih izvora u skladu sa propisanim procedurama. Na osnovu preliminarnih procjena šteta općinama je u proteklom periodu iz kantonalnih i federalnih izvora upućena pomoć u iznosu od oko 15 miliona konvertibilnih maraka.

Reha Centar

Navedena pomoć je dodijeljena najvećim dijelom za hitne intervencije koje provode općinski štabovi civilne zaštite. Da bi se ostvarila pomoć iz međunarodnih izvora za otklanjanje poslijedica nesreća potrebno je donijeti odluku o prestanku stanja nesreće na općini i uraditi i na općinskom vijeću usvojiti konačni izvještaj o nastaloj šteti.

Zbog toga je dovedeno u pitanje dobijanje pomoći za otklanjanje poslijedica navedenih nesreća iz međunarodnih izvora obećanih na donatorskoj konferenciji.

Kantonalna uprava civilne zaštite u više je navrata upućivala preporuku za donošenje Odluke o prestanku stanja nesreće kako bi se provele propisane procedure i ostvarilo pravo na pomoć za otklanjanje posljedica iz kantonalnih, federalnih i međunarodnih izvora. Vlada TK i Vlada Federacije BiH nisu u mogućnosti tražiti navedenu pomoć bez konačnih podataka o nastalim štetama u toku navedenih prirodnih nesreća.

Vlada je prihvatila i Izvještaj – Informacije o načinu utroška sredstava doznačenih prema odluci o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti kao pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Vlada TK donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava

na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je proglašen prestanak stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona, sa danom 11.11.2014. godine u 15.00 sati, i stavljena van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara