Stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/19. godini. Na području Tuzlanskog kantona u pedagoškoj 2018/2019. godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta registrirano je 19 predškolskih ustanova, od toga 9 javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 10 privatnih predškolskih ustanova. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova, a Realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u ovim općinama realiziran je u školskim objektima centralnih i područnih škola, a Program su realizirali odgajatelji koje su finansirale lokalne zajednice. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina, bez obaveznog programa, je oko 16 %. Ovako mali obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem zahtijeva da se više radi na razvoju ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. U pedagoškoj 2018/2019. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 3687 djece, što je povećanje za 144 djece, u odnosu na prethodnu godinu. Bitno napomenuti je i da je tokom prošle pedagoške godine Osim navedenog, iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurano i 185.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju javnih predškolskih ustanova.

Na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini radilo je 89 osnovnih škola. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 39.173 učenika, i školske 2018/2019. godine je nastastavljen trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 526. U 88 redovnih i specijalnih osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini u prvi razred upisano je 4.219 učenika. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u gradu Tuzla 981 učenika ili 23,25%, a zatim slijede Živinice 622 učenika ili 14,74%, Gračanica 489 učenika ili 11,59%, Srebrenik 419 učenika ili 9,93%, Gradačac 403 učenika ili 9,43%, dok je najmanji obihvat zabilježen u Doboj Istoku 92 učenika ili 2,18%, Čeliću 81 učenik ili 1,91%, Sapni 69 učenik ili 1,63%, i Teočaku 43 učenika ili 1,01%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 40 učenika ili 0,94%. Ministarstvo je za školsku 2018/2019. godinu izvršilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za sve učenike prvog razreda. Za ovu namjenu osigurana su sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 198.569,07 KM.

U 32 javne srednje škole u školskoj 2018/2019. godini nastavu je pohađalo 15.412 učenika raspoređenih u 716 odjeljenja, što je za 511 učenika manje nego prethodne školske godine. U odnosu na prethodnu školsku godinu u školsku 2018/2019. godinu upisano manje 112 učenika. Od 33 srednje škole u odnosu na prethodnu godinu njih 11 upisalo je veći broj učenika, dvije su upisale isti broj, a 20 je upisalo manji broj učenika.

U školskoj 2018/'19. godini ostvarena su ulaganja u iznosu od 7.012.731,00 KM, od toga u osnovne škole 5.833.748,31 KM, a u srednje škole 1.178.982,69 KM.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara