Spomen-marš “Tragom Oblasnog vojnog štaba Tuzla 1941

Spread the love
Rental Travel

Kao simbol naših sjećanja na slavne dane i događaje, posebno 27. jula, Dana ustanka naroda BiH protiv fašističkog okupatora, članovi organizacije i organi SABNOR-a TK su obnovili raniju tradiciju spomen-marša tragom izlaska Oblasnog vojnog štaba iz Tuzle i odlaska u Birač. Iako smo suočeni sa posebno teškom situacijom nakon razornih poplava,  organi SABNOR-a i ove godine nastavljaju zajedno sa općinskim UABNOR-ima i u saradnji sa organima SUBNOR-a Šekovići  ovu tradiciju čineći   je u cjelini izrazom  podrške postradalim područjima sa akcentom na mobilizaciju  otklanjanja posljedica i obnove razorenih područja.

Reha Centar

 

Spomen-marš se izvodi 31. jula na relaciji Tuzla-Šekovići kombinovano, pješačenjem i prevozom po dionicama.

 

Zainteresovani učesnici, članovi UABNOR-a i drugi antifašisti prijavljuju se i registruju u opštinskim udruženjima, a udruženja spiskove učesnika dostavljaju organizacionom odboru marša.

 

Kolona u svom polazištu prolazi kroz centar Tuzle prema spomen-kompleksu Slana banja. Uz spomenike i spomen-obilježja odaje poštu i polaže vijence i cvijeće i pješači do određenog punkta u Ulici ARBiH. Kolona prolazi kroz naselja  i zastaje u MZ Slavinovići, MZ Simin Han, MZ Tojšići, u centru Općine Kalesija, MZ Memići, MZ Papraća, prolazi kroz Šekoviće i Lovničko polje. Kolona se na krajnjem odredištu marša kod spomenika VI istočnobosanske NOUB susreće sa građanima i borcima NOR-a Šekovića i okoline, delgacijama  organizacija i organa SABNOR-a  BiH i SUBNOR-a Vojvodine i realizuje svoj program.

 

Naša organizacija programira aktivnost svečanog obilježavanja 73.  godišnjice Narodnooslobodilačkog ustanka naših građana i naroda – praznika posebno značajnog u našoj burnoj povijesti, te poziva sve građanke i građane da nam se pridruže u obilježaanju ovog značajnog datuma. Tuzla i tuzlanska regija bile su jedno od najsnažnijih uporišta ustanka i oružanih operacija protiv fašista i domaćih izdajnika u ratu 41 – 45. godina stoga ne čudi da se održala kao jedini grad u kojem se 27. juli Dan ustanka naroda i narodnosti BiH u 2. svjetskom ratu obilježava kao državni praznik.

 

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

 

SABNOR TK

 

 

Komentari

Komentara