Smanjen broj krivičnih djela u TK za 20 %

Spread the love
Menprom

 

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici prihvatila  Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2015. godinu. Stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2015.g. karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 20 % u odnosu na 2014.g. i smanjenje broja podnesenih izvještaja tužilaštvima za 19,32%. Također je smanjen broj krivičnih djela protiv imovine za 22 %, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 45 %, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 27 %, krivičnih djela protiv života i tijela za 22 %, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 32 % dok je neznatno povećan broj saobraćajnih nesreća. Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen izvještajima je 5.315, što je za 1.276 krivičnih djela ili 19 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prema Izvještaju, operativnim radom, otkriveni su počinioci za 1.265 krivičnih djela prethodno prijavljena po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 38 %, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 61 %. U odnosu na prošlu godinu broj prijavljenih maloljetnika je manji za 145. Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim djelima iznosi oko 11,5 miliona KM, što je za oko 4,8 miliona KM ili 29,5% manje u odnosu na prošlu godinu. Pokazatelji stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i ostvareni rezultati na realizaciji planiranih strateških ciljeva ilustracija su da policija Tuzlanskog kantona funkcioniše kao savremena javna služba, permanentno dostupna građanima, koja kontinuirano stremi kvalitetnijoj i efikasnijoj organizaciji na demokratskim principima funkcionisanja sa profesionalnim, stručnim, odgovornim i moralnim kadrovima koji garantuju najviši stepen lične i imovinske sigurnosti i zaštite zagarantovanih ljudskih prava, doprinoseći opštem razvoju društva i bržem putu u evropske integracije.

aktuelno.ba – odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara