Skupština KS dodjeljuje nagradu Michaelu Schumacheru

Menprom

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo sutra će razmatrati verifikaciju odluka za dodjelu javnih priznanja američkom senatoru Bob Doleu, hrvatskoj historičarki i kritičarki umjetnosti Dunji Blažević, publicistiNihadu Halibegoviću i višestrukom šampionu Formule 1 Michaelu Schumacheru.

Reha Centar

Javna priznjanja im se dodjeljuju za izuzetne zasluge i doprinos u pružanju podrške u zaustavljanju agresije i očuvanju države, za afirmaciju i razvoju zasluge u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Sarajeva, zasluge u pružanju pomoći djeci, žrtvama rata u Sarajevu, kao i za doprinos razvijanju principahumanosti i solidarnosti među ljudima različite nacije, vjere i kulture u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Također, zastupnici će razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu koji se tiče izmjene uvjeta koje mora ispunjavati pravobranilac i zamjenik pravobranioca i dopunjavanje uvjeta koje mora ispunjavati stručni savjetnik u Pravobranilaštvu, u smislu radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita, vrši se iz razloga što su takvi uvjeti propisani i za pravnog zastupnika i stručnog savjetnika-pravnog zastupnika u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, a radi se o sličnim ili istim poslovima zastupanja u sudu i drugim organima.

Zastupnici će se također izjašnjavati o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo za period 2014. do 2020., a  koja predstavlja osnovu za donošenje operativnih odluka o javnim investicijama, poduzimanje mjera iz oblasti ekonomskog, socijalnog i prostornog razvoja i osiguravanje potrebnih resursa za njihovo provođenje, odnosno alat za upravljanje razvojem Kantona i budžeta Kantona Sarajevo.

Među 28 tačaka dnevnog reda, zastupnici će se između ostalog izjašnjavati i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, Prijedlogu odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicijaza 2014. godinu te o Prijedlogu odluke o potvrđivanju razrješenja dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” Sarajevo-Ilidža.

Sjednica Skupštine KS-a počinje sutra u 10 sati u ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo.

(FENA/dg)

Komentari

Komentara