Vlada TK: 170.000 za kapitalne investicije u oblasti pravosuđa

Spread the love
Rental Travel

U okviru projekta podrške pravosudnim institucijama na području našeg kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju finansijskih sredstava za kapitalne investicije u pravosudnim institucijama. Kantonalnom sudu u Tuzli, odobrene su ukupno 33.000,00 KM, i to 10.000,00 KM za nabavku namještaja i 23.000,00 KM za nabavku službenog vozila.

Reha Centar

Finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM odobrena su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, na ime zamjene parketa, elektro i vodovodnih instalacija i unutrašnje stolarije. Također, općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Gradačcu, Gračanici i Živinicama odobrene su po 23.000 KM na ime nabavke službenih vozila.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o izmjeni programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom izvršena je interna preraspodjela sredstava u okviru pozicije Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara