Sigurnost novinara još uvijek je dominantno pitanje koje ugrožava slobodu medija

Spread the love
Menprom

Ugrožavanje sigurnosti novinara i dalje predstavlja prijetnju slobodi medija na teritoriji država članica OSCE-a, izjavila je danas predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, tokom njene posjete Sarajevu.

Reha Centar

Na poziv da se obrati Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Dunja Mijatović učestvovala je u raspravi na temu slobode izražavanja i slobode medija, tokom koje je naglasila da sigurnost novinara mora zauzeti visoko mjesto na listi političkih prioriteta, te da začarani krug nekažnjavanja mora biti prekinut.

„Pitanje rastućeg broja napada na novinare mora se rješavati na najvišem političkom nivou u cilju zaustavljanja trenda sve veće ugroženosti sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini“, izjavila je Dunja Mijatović. „Borba za iskorjenjenje prakse nekažnjavanja u ovoj oblasti ima suštinski značaj. Većina napada nije potpuno istražena od strane nadležnih organa, a počinioci su i dalje na slobodi.“

Za vrijeme rasprave, koju je organizovala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predstavnica OSCE-a za slobodu medija takođe je istakla urgentnu potrebu osiguranja nezavisnosti i održivosti javnih emitera i regulatornih agencija, kao ključnih pretpostavki za jačanje slobode medija u BiH.
SLOBODA MEDIJA

Tokom posjete, Dunja Mijatović prisustvovala je generalnom sastanku Evropske federacije novinara, održanom u Sarajevu, gdje je održala uvodno izlaganje.

„Svaka razumna rasprava o stanju slobode medija, mora krenuti od analize stanja sigurnosti novinara“, poručila je Dunja Mijatović na skupu od preko stotinu predstavnika novinarskih federacija iz cijele Evrope. „Neprihvatljivo je da novinare napadaju, da im prijete i da ih zastrašuju svakoga dana, zbog onoga što su rekli ili napisali.“

U svom uvodnom obraćanju, Dunja Mijatović je istakla rastući broj prijetnji upućenih novinarima putem online kanala komunikacije, te izrazila posebnu zabrinutost zbog načina na koji počinioci izdvajaju novinarke kao mete napada.

„Ovi online napadi uglavnom nisu usmjereni na sadržaj članaka, već u pozadini imaju namjeru da omalovaže novinarke kao žene“, rekla je gospođa Mijatović. „Za neke novinarke, online prijetnje silovanjem i seksualnim nasiljem postale su dio svakodnevice; dok se druge suočavaju sa ozbiljnim oblicima seksualnog uznemiravanja i zastrašivanja. Govor koji odražava mržnju prema ženama doživljava procvat“.

Dunja Mijatović takođe je govorila o vezi između sigurnosti, slobode izražavanja i slobode medija, koja je ozbiljno narušena nakon nedavnih užasavajućih terorističkih napada koji su uzdrmali Evropu.

„Ta dešavanja dovela su do stvaranja atmosfere u kojoj sigurnosna situacija u velikoj mjeri može određivati budućnost slobode izražavanja i slobode medija“, izjavila je Dunja Mijatović. „Temeljno pitanje je kako na odgovarajući način zaštititi slobodu medija i slobodu izražavanja, uz istovremeno suprotstavljanje prijetnjama koje ugrožavaju naša društva“.

Predstavnica Mijatović rekla je da je val novih propisa u oblasti borbe protiv terorizma širom Evrope djelatnost izvještavanja učinio opasnijom, a novinarstvo kao profesiju ugroženijom. Novi zakoni o borbi protiv terorizma nameću kaznene sankcije za bilo kakvo otkrivanje povjerljivih informacija, zbog čega je izvještavanje o terorizmu samo po sebi postalo veoma opasno.

„Zbog toga je novinarima teško objaviti priče koje bi mogle biti u interesu javnosti, a koje se odnose na sferu nacionalne sigurnosti, obavještajnog rada i provedbe zakona, u kojoj se informacije smatraju osjetljivima, iako nisu nužno povjerljive prirode“, rekla je gospođa Mijatović.

„Razumijem i u potpunosti poštujem važnost nastojanja svake vlade da očuva sigurnost i poduzme mjere prevencije, ali sve mjere koje za cilj imaju očuvanje sigurnosti moraju biti praćene djelotvornim protumjerama, kojima se štite ljudska prava poput slobode izražavanja i slobode medija“, izjavila je Dunja Mijatović.

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija prati situaciju na polju rada medija u svih 57 država članica OSCE-a. Ona osigurava rana upozorenja o kršenjima slobode izražavanja i slobode medija, te promovira puno poštivanje obaveza na polju slobode medija preuzetih u skladu sa članstvom u OSCE-u.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: