Šef ureda OSCE-a u Tuzli kod premijera TK

Menprom

Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić sastao se danas sa delegacijom Ureda OSCE-a u Tuzli, na čelu sa Gonzalom de Cesareom. Rezimirajući rezultate poduzete u proteklom mandatu premijer Umihanić je ovom prilikom naveo niz aktivnosti na koje je ponosan.

Reha Centar

OSCE TUZLA

Među onima koji zaslužuju najviše pažnje, prema riječima premijera Umihanića, je i smanjenje deficita TK, ušteda oko 3 miliona KM za esencijalnu listu lijekova, Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, iniciranje zakona za uvezivanje radnog staža kao i program materijalnog zbrinjavanja radnika.
„Iako zbog obima i vrste problema Vlada TK nije uradila sve što je planirano”, rekao je premijer Umihanić, „brojni rezultati su vidljivi, te su kao takvi sadržani u Izvještaju o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, koji može biti odličan osnov za aktivnosti jačanja stabilizacije i prosperiteta Tuzlanskog kantona u tekućoj i narednim godinama”.
Predstavnik OSCE-a de Cesare pohvalio je aktivnosti Vlade TK uz izražavanje nade da će ih podržati i federalni nivo vlasti. „Ovaj saziv Vlade”, prema mišljenju šef OSCE-a u Tuzli, de Cesarea je „podigao ljestvicu naviše i svaka naredna vlada koja dođe morat će se nositi sa stvorenom odgovornošću i obavezom.”

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara