Saopštenje Gradonačelnika Jasmina Imamovića

Rental Travel

Opozicija je upoznata sa veoma ambicioznim i realnim programom ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2015. godini. Jasno je da se gradonačelnik Tuzle izborio za donošenje Zakona o izdvajanju dijela dobiti od termoelektrana, na osnovu kojeg će budžet Grada Tuzla u 2015. godini biti veći za oko pet miliona KM, jasno je opoziciji i da su već utvrđeni projekti koji će se realizirati iz ovih i drugih budžetskih sredstava, utvrđen je i Program javnih nabavki za 2015. godinu, iz kojeg se jasno vidi koji projekti su planirani za realizaciju u ovoj godini. Opozicionim strankama je poznato i da je realizacija nekih projekata u toku, to se posebno odnosi na projekte u MZ koje gravitiraju Termoelektrani Tuzla.

Reha Centar

Opozicija zna i da su neki ugovori sa izvođačima već potpisani, a zna i da su procedure javnih nabavki za neke projekte u toku. Dakle, opozicija zna da će Grad Tuzla u ovoj godini, a u toku građevinske sezone koja tek predstoji, biti veoma veliko gradilište.

Zato je jasno da je opozicija požurila da se istakne, kako bi ispalo da je već planirana gradnja njihova zasluga, iako je već bila zacrtana još u decembru 2014. u Budžetu Grada, a protiv kojeg su oni glasali.

Radi građana, koji vjerovatno nisu tako dobro obavješteni kao vijećnici, koji su učestvovali u donošenju svih odluka, u prilog ovog saopštenja dostavljamo  izvod iz Budžeta Grada, sa stavkama koje se odnose na komunalnu gradnju i održavanje, uz napomenu da i u decembarskom budžetu i u Planu javnih nabavki za 2015. godinu nema poslova za koje su ugovori već sklopljeni krajem 2014. godine (toplifikacija MZ Kreka Bukinje, Divkovići, Kula, kanalizacija i ceste u Bukinju, Šićkom Brodu, Husinu, vodosnabdijevanje Križani, Hukići, Galešići, Antunovići, čišćenje vodotoka Joševica, Mramorski potok i dr.) jer je realizacija počela krajem prošle godine.

Smatramo da nije potrebno posebno obrazlagati koji dijelovi grada su više zastupljeni u programima ulaganja.

U analizi Budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu, koju je radio Fond Otvoreno društvo i EDA, utvrđeno je da se u 2015. godini za realizaciju projekata u ruralnim mjesnim zajednicama namjerava utrošiti oko 62,57%, a u urbane mjesne zajednice oko 37,43%, od ukupno predviđenih izdvajanja za kapitalne projekte komunalne infrastrukture. I ovi podaci su poznati vijećnicima, a dostupni su i na web stranici Grada („Budžet za građane“).

U Budžetu Grada Tuzle za 2015. godinu planirano je oko 17,4 miliona KM za ulaganje u komunalnu infrastukturu. (uključujući i sredstva po osnovu Zakona o izdvajanju dijela dobiti od termoelektrane).

Osim ovih sredstava, već su odobrena sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 2,4 miliona KM za sanaciju komunalne strukture od posljedica prirodne nesreće. Izvršna vlast će i dalje nastojati ostvariti dodatna sredstva za realizaciju projekata iz međunarodnih fondova, kao i od viših nivoa vlasti.

Na kraju, podsjećamo opoziciju da su 2014. godine svi kapaciteti i sav novac usmjereni na spašavanje ljudi i imovine od posljedica prirodne nesreće, na šta je utrošeno oko 8 miliona KM. Usprkos tome realizirani su projekti toplifikacije MZ Kreka u iznosu od preko 1 milion.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara