Saopćenje za roditelje i učenike osnovnih škola TK

Menprom

S obzirom da se u javnosti pojavile različite dezinformacije vezane za distribuciju udžbenika učenicima osnovnih škola, Ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava sve roditelje i učenike da je Ministarstvo nabavilo udžbenike za sve učenike osnovnih škola i da je većina udžbenika već distribuirana školama.

Reha Centar

Zbog razlike u izdavačima udžbenika, dio udžbenika još uvijek nije distribuiran u škole. Očekujemo da će i ovaj proces biti završen do sredine slijedeće sedmice, kada bi trebalo da svi učenici na raspolaganju imaju sve nabavljene udžbenike.

Ministarstvo obrazovanja i nauke izvršilo nabavku slijedećih udžbenika:

  • Za prvi razred osnovne škole nabavljeno je 5 udžbenika i to: Moja početnica, Moja Matematika, Moja okolina, Likovna kultura i Muzička kultura.
  • Za drugi razred osnovne škole nabavljeno je 5 udžbenika i to: Moja čitanka, Moja matematika, Moja okolina, Likovna kultura i Muzička kultura.
  • Za treći razred osnovne škole nabavljeno je 5 udžbenika i to: Moja čitanka, Moja matematika, Moja okolina, Likovna kultura i Muzička kultura.
  • Za četvrti razred osnovne škole nabavljeno je 5 udžbenika i to: Čitanka, Matematika, Moja okolina, Likovna kultura i Muzička kultura.
  • Za peti razred osnovne škole nabavljeno je 9 udžbenika i to: Čitanka, Naš jezik, Matematika, Priroda, Društvo, Osnove tehnike, Likovna kultura, Kultura življenja i Muzička kultura.
  • Za šesti razred osnovne škole nabavljeno je 11 udžbenika i to: Čitanka, Naš jezik, Matematika, Biologija, Informatika, Historija, Geografija, Njemački jezik (drugi strani jezik) Likovna kultura, Tehnička kultura i Muzička kultura.
  • Za sedmi razred osnovne škole nabavljeno je 11 udžbenika i to: Čitanka, Naš jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Historija, Geografija, Njemački jezik (drugi strani jezik), Likovna kultura, Tehnička kultura i Muzička kultura.
  • Za osmi razred osnovne škole nabavljeno je 13 udžbenika i to: Čitanka, Bosanski jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Historija, Geografija, Hemija, Njemački jezik (drugi strani jezik), Likovna kultura, Informatika, Tehnička kultura i Muzička kultura.
  • Za deveti razred osnovne škole nabavljeno je 11 udžbenika i to: Čitanka, Naš jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Historija, Geografija, Hemija, Njemački jezik (drugi strani jezik), Tehnička kultura i Muzička kultura.

Koristimo priliku da vam poželimo sretnu i uspješnu školsku godinu!

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara