Saopćenje za javnost parlamentarne većine u OV Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj press konferenciji koju su organizirali Klub vijećnika SDA, Klub vijećnika  SBB, vijećnik Stranke za BiH Adnan Sijerčić i samostalni vijećnik Enes Huseinagić izneseno je niz netačnosti, koje ovom prilikom ispravljamo sve sa ciljem pravilnog i istinitog informisanja javnosti.

Reha Centar

 Klubovi vijećnika (SDA, HDZ) i vijećnik SBiH Adnan Sijerčić i samostalni vijećnik Enes Huseinagić, na zakazanu sjednicu Kolegija Vijeća dana 24.04.2014. godine oko 15,00 sati donijeli su prijedloge novih inicijativa za dopunu ionako preobimnog dnevnog reda 17-te redovne sjednice OV Tuzla zakazane za ponedjeljak u 9,30 sati, koji obuhvata 17 tačaka i još toliko podtačaka, uključujući i Budžet općine Tuzla i Program kapitalnih investicija za 2014. godinu.

 Kolegij Vijeća u pravilu prihvata sve inicijative, te bi prihvatio i ove, izuzev onih inicijativa koje su već u realizaciji (pa su suvišne) i onih za koji Vijeće nije nadležno. Kada je istaknuto da nema potrebe dopunjavati Dnevni red Inicijativom za izradu Statuta MZ-a jer je isti već urađen i proslijeđen na dalju proceduru Odjeljenju mjesnih zajednica, Klubovi SDA i HDZ i vijećnik Sijerčić su napustili sjednicu Kolegija Vijeća, te nije bilo moguće u daljem toku sjednice razjasniti stanje stvari. Napominjemo, da je demokratski da se neke inicijative prihvate ili neprihvate, te da drugi Klubovi čije inicijative nisu prihvaćene nisu napuštali sjednice, ne dopuštajući da im se ukaže čak i na zakonske ili poslovničke odredbe po kojima za neke od predloženih inicijativa Vijeće nije čak ni nadležno. Smatram, da ovakva praksa po kojoj će se napuštati sjednice, umjesto ostajati na sjednici i zalagati se za svoje stavove nije demokratska i opravdana, pogotovo u situaciji kada se tačke iste sadržine i drugačijeg naziva nalaze već u dnevnom redu sjednice Vijeća, kao npr. tačka vezana za primanja u javnim preduzećima i ustanovama, koja je pod Tekuća pitanja predložila Bosanska stranka i podržali Klubovi vijećnika parlamentarne većine.

Podsjećamo građane da se sjednice Vijeća prenose u cjelosti putem RTV 7 i dva portala objektivno.ba i dosije.ba, pa su se građani uspjeli uvjeriti u neistinitost navoda sa press konferencije.

Klub vijećnika SDP-a                                               Klub vijećnika Bosanske stranke

Azra Gazibegović, predsjednica Kluba            Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba

 

Klub vijećnika NS Radom za boljitak              Klub vijećnika Tuzlanske alternative

Nedžad Malikić, predsjednik Kluba                  Mensur Alić, predsjednik Kluba

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara