Revitalizacija sporta na području Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Na sastanku sa predsjednicom Atletskog kluba „Sloboda Tehnograd“ Tuzla Kadom Delić i članom koordinacionog tijela za revitalizaciju sporta u TK Bahrudinom Bajramovićem, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je podržao aktivnosti koje za cilj imaju omasovljavanje sporta i sportsko angažovanje najmlađih u Tuzlanskom kantonu.

Reha Centar

Riječ je o implementaciji projekta Međunarodnog atletskog saveza (IAAF) „Dječja atletika“, a „cilj je uz postojeću školsku infrastrukturu i putem redovnog obrazovnog procesa i nastave tjelesnog odgoja djecu fizički aktivirati i sportski angažovati“ rekla je istaknuta atletičarka Kada Delić. „Mi već danas moramo voditi računa i prije svega prevenirati nastanak određenih bolesti kojima je uzrok fizička neaktivnost“, kazala je Delić ovom prilikom.

„Vlada Tuzlanskog kantona dat će punu podršku provedbi aktivnosti koje su zacrtane i u Strategiji razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu“ rekao je premijer Gutić i dodao da se ta podrška prije svega odnosi na prostorne i infrastrukturne kapacitete uključujući školske sportske i fiskulturne sale i igrališta.

AK Sloboda Tehnograd Tuzla 03 31 06 2016

Premijer Gutić je ovom prilikom ukazao i da se za podršku sportu iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvajaju relativno mala sredstva, što bi u narednom periodu moglo biti riješeno u okviru reorganizacije Vlade Tuzlanskog kantona.

AK Sloboda Tehnograd Tuzla 02 31 06 2016

Prema najavi premijera Gutića u okviru postojećeg broja ministarstava moglo doći i do formiranja posebnog ministarstva za kulturu, sport i mlade. „Na taj način, s jedne strane rasteretili bi smo resor koji sada objedinjava obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a s druge strane bi smo za sport i kulturu bili u mogućnosti da kroz planiranje Budžeta predvidimo značajnija sredstva“ rekao je premijer Gutić.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara