Resorni ministri posjetili HO Lotosice u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Zlatan Muratović i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić posjetili su danas udruženje „HO Lotosice“ i preduzeće za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju „Lotosice“ d.o.o., kako bi izrazili podršku aktivizmu žena sa invaliditetom, te stvaranju uslova za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Reha Centar

lotosice

Misija ovog udruženja je zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom kroz edukaciju, radno osposobljavanje, javno zagovaranje, zaštitu zdravlja, promjenu svijesti o osobama sa invaliditetom prezentacijom pozitivnih primjera njihovih mogućnosti i uključivanje u sve tokove života.

lotosice

Udruženje je pokrenulo novu firmu u kojoj djeluju pogoni za krojenje i šivenje, obradu drveta i grafičku djelatnost, a koja upošljava prvenstveno žene sa onesposobljenjem. Tokom posjete resorni ministri su iskazali podršku radu Udruženja, naporima koje ulažu u smislu zapošljavnja invalidnih osoba, kao i nastojanje za uspostavljanje saradnje u narednom periodu, kako bi se dao doprinos razvoju socijalnog poduzetništva i unaprijedio kvalitet života i rada osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Komentari

Komentara