Realizovan projekat kontrole vida predškolske i školske djece

Menprom

U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, jučer je organizovan sastanak na kojem je potpisan memorandum o razumijevanju koji označava završetak kooperativnog rada projektnih partnera na sprovođenju masovnog skrininga vida predškolske i školske djece u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, sa smjernicama za budući nastavak projekta.

Reha Centar

Projekat “Skrining vida i tretman predškolske i školske djece u osnovnim školama Tuzlanskog kantona” traje već dvije godine, i nastavak je saradnje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Humanitarne organizacije Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, JU Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i JZU UKC u Tuzli. Svrha programa skrininga vida jeste identifikovati i izvršiti pregled kako bi se na vrijeme uočila moguća oštećenja vida.

Ključ za uspješnu sanaciju je rana identifikacija i intervencija, koje mogu spriječiti problem u obrazovanja  i permanentna oštećenja vida. Primarni skrining je uglavnom obavljalo nastavno osoblje, koje je educirano na Klinici za očne bolesti UKC u Tuzli. Od 27 009 registrovane djece, kod 26 801 učenika urađen je pregled vida. Svaki peti učenik, odnosno 2 433 djece, upućeno je na Kliniku za očne bolesti na procjenu i dalji tretman, ali je stopa odziva djece zabrinjavajuća, jer se odazvalo 586 učenika.

“Zadovoljstvo mi je što je Ministarstvo obrazovanja kao krovna organizacija učestvuje u ovom projektu, sa menadžmentom i nastavnim osobljem osnovnih škola. Znajući koliko je važno da se u ranoj fazi preventivno djeluje, razgovarali smo i o novim aktivnostima, projektima, proširenju na druge oblasti, na rano otkrivanje deformacije kičme i na druge segmente, ali i o mogućnosti da se skrining vida zakonski reguliše, i postane obavezan poput vakcinacije djece u ranoj dobi” kazao je prof. dr. Mirsad Kunić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo doc.dr. Maida Mulić ovom prilikom je kazala:” U projektu primarne prevencije u funkciji prepoznavanja problema u oftalmologiji kod djece, Zavod za javno zdravstvo imao je ulogu koordinacije kontinuiranog skrininga vida i prikupljanja podataka, ali i ulogu prezentiranja veličine ovog problema. U nastavku projekta Zavod će i dalje prikupljati informacije, ali i raditi na aktivnostima da se poboljša stopa odaziva djece, kao i da se pronađe način da djeca koja nisu uradila skrining vida, također obuhvatimo ovim projektom.”

“Imamo dobra iskustva sa projektom prevencije i skrininga slabovidnosti kod predškolske i školske djece  na području Tuzlanskog kantona. Došli smo do iznenađujućih rezultata u otkrivanju djece koja imaju potrebu u daljnjem liječenju u oftalmološkim ustanovama. Najviše djece je došlo na našu Kliniku, gdje smo im pružili potrebne usluge. Zadovoljan sam međusobnom koordinacijom i htio bih se zahvaliti svim učesnicima koji su predano radili na ovom projektu” kazao je prof. dr.Vahid Jusufović, načelnik Klinike za očne bolesti JZU UKC Tuzla.

Ron Davison, direktor Humanitarne organizcije Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, istakao je da je zadovoljan realizacijom i rezultatima ovog projekta. “Cilj projekta je da se ako postoji neki problem, na početku identifikuje. Sada na osnovu rezultata možemo poduzeti potrebne mjere kako da pomognemo djeci da koriguju te nedostatke.”

Potpisnici Memoranduma iskazali su zadovoljstvo saradnjom, ali i rezultatima projekta koji je korak naprijed u uspostavljanju dijagnoze i eventualnom liječenju, odnosno dugoročnom poboljšanju vida kod djece.

MINISTARTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,

KULTURE I SPORTA TK

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara