Reagiranje studenata koji koriste prostor Doma armije za izvođenje nastave povodom novih pokušaja manipulacije javnosti

Rental Travel

Pritisci na Univerzitet moraju prestati! Univerzitet, pa tako i prostor koji koristi, je javno vlasništvo i javni prostor svih građana, a prvenstveno njegovih uposlenika i studenata. Niko nema pravo da degradira i ponižava Univerzitet.

Reha Centar

Nastavkom pokušaja političkih aktera da nasilno oduzmu prostor nekadašnjeg Doma armije i njegovog pretvaranja u zgradu Suda, direktno se ismijavaju i ponižavaju studenti i nastavnici Akademije dramskih umjetnosti, Filozofskog, Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta kao i uposlenici centara i službi smještenih u prostoru Doma armije.

Podsjećamo na saopćenje Rektorata UNTZ i press konferenciju održanu 27.3. u kojem je iznesena hronologija dešavanja. I pored zaključka Vlade TK o tome da se, do dobijanja zamjenskih prostorija istog ili sličnog kvaliteta, neće vršiti nikakvo nasilno istjerivanje iz Doma armije, Općinski sud Tuzla i dalje vrši pritisak na Univerzitet da bi se ovaj objekt oslobodio. Pozivamo javnost da o ovom problemu govori i da se Univerzitetu omogući normalan i neometan rad i funkcionisanje. U pitanju je kvalitet izvođenja nastave i degradiranje znanja koje studenti stiču na ovom Univerzitetu.

U izbornoj godini samo se jedan zaključak nameće a to je politička manipulacija. Ovim putem studenti Univerziteta u Tuzli osuđuju manipulaciju javnosti i pokušaje skupljanja političkih poena preko leđa studenata i Univerziteta.

U prilogu vam ponovo dostavljamo potpise studenata koji koriste prostor Doma armije kako bi se izbjegli dalji pokušaji manipulacije. Studenti ne traže mnogo. Tražimo samo normalne uvjete za rad, učenje i napredovanje. Apelujemo na javnost da je ovaj problem samo još jedan u nizu pokušaja uništavanja Univerziteta u Tuzli. Studenti ne smiju biti nikakva moneta za potkusurivanje i manipulaciju.

Komentari

Komentara