Racionalizacija trajno oduzetnih roba

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o robnim rezervama TK. Razlog za donošenje zakona je uočena potreba i mogućnost proširivanja djelokruga rada Kantonalne direkcije robnih rezervi u pogledu postupanja sa oduzetim predmetima u sudskom i inspekcijskom postupku.

Reha Centar

Zakonom se uređuje struktura, formiranje, obnavljanje i korištenje robnih rezervi Tuzlanskog kantona, skladištenje, finansiranje, upravljanje i poslovanje robnim rezervama, postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetima i robom u sudskom i inspekcijskom postupku, kao i druga pitanja od značaja za robne rezerve TK.

Robnim rezervama smatraju se zalihe osnovnih roba i proizvoda, kao i novčana sredstva, koja obezbjeđuje Kanton i pojedina javna preduzeća odnosno privredna društva, u cilju održavanja neophodnog nivoa snabdjevenosti i stabilnosti na domaćem tržištu.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara