Prva studentska konferencija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli: “Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti”

Spread the love
Rental Travel

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je Prvu studentsku konferenciju pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“. Konferenciju je uvodnim govorom otvorila uvažena dekanica Filozofskog fakulteta, dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, dok su se prisutnima obratili i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, dr.sc. Ahmed Omerović, te prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Jasmin Suljagić.

Reha Centar

Tokom konferencije, studenti različitih studijskih programa, uključujući Filozofiju-Sociologiju, Politologiju (usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija), Historiju, te studenti treće godine Pravnog fakulteta, predstavili su svoje istraživačke radove. Neke od tema koje su obrađene bile su: „Negiranje genocida i glorifikacija zločinaca“, „Kolektivna politička odgovornost za genocid“ i „Značaj historijskog narativa i istine o genocidu nad Bošnjacima Srebrenice za uspostavu i pomirenje u regiji“. Ove teme su naglasile važnost odgovornosti, kao i moralnog pristupa prema genocidu nad Bošnjacima.

Posebno zapaženu prezentaciju održao je doc.dr. Muamer Džananović, koji je govorio o institucionalnom negiranju genocida nad Bošnjacima, ističući važnost dokumenata i izvještaja koji se odnose na ovu temu. Na završnom panelu, zaposlenica Memorijalnog centra Srebrenica, Samra Halilović, bivša studentica Politologije, podijelila je svoja iskustva o radu centra i programu volontiranja koji ima za cilj promicanje pravde, istine i kulture sjećanja.

Konferencija je završena zaključnim govorima dr.sc. Midhata Čauševića, dr.sc. Izeta Hadžića i dr.sc. Izeta Šabotića, nakon čega je uslijedila posjeta Memorijalnom centru „Kapija“, odavanje počasti na spomen-obilježju „Kapija“ te posjeta Identifikacionom centru Podrinje Tuzla.

Prva studentska konferencija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli predstavlja značajan istraživački doprinos studenata razumijevanju genocida i zločina protiv čovječnosti te njihovih implikacija na društvo, kulturu i individualno iskustvo. Fakultet je ponosan na svoj angažman u promicanju pravde i istine te uspostavi pomirenja u regiji putem edukacije i kulture sjećanja.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara