Prva organizovana vakcinacija u privrednim subjektima na području TK

Transturist Tuzla

U okviru zajedničke akcije koju su pokrenuli Kantonalna privredna komora Tuzla i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, počinje vakcinisanje protiv COVID-19 u privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona. Komora i Zavod su ranije pozvali sve privredne subjekte da animiraju svoje uposlene da se pravovremeno vakcinišu i da na taj način doprinesu obezbjeđenju sigurnog poslovnog okruženje i smanjenju mogućnosti uvođenja restriktivnih mjera u predstojećem zimskom periodu.

Rental Travel

 

S tim u vezi, već u petak, 17. septembra sa početkom u 9,oo sati, biće organizovano prvo grupno vakcinisanje u privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona. Prijavljeno je već desetak privrednih subjekata, prave se spiskovi i rasporedi vakcinisanja a prema planu i programu realizacije projekta, prva je firma “Grin” Gračanica. U prostorijama firme će biti organizovano vakcinisanje radnika a kada je u pitanju vrsta vakcine, još jednom podsjećamo da će se vakcinacija vršiti u skladu sa trenutno raspoloživim vakcinama.


Podsjetimo, vakcinacija je najdjelotvorniji način zaštite od bolesti COVID-19 i najučinkovitiji način suzbijanja širenja pandemije. Vakcinacijom protiv COVID-19 u organizam unosimo materiju koja stimuliše naš imunološki sistem da samostalno stvara otpornost (imunitet) na koronavirus. Vakcinisanjem štitite sebe i osobe s kojima živite ili s kojima dolazite u kontakt. Sve registrirane vakcine u BiH i Evropskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.
Kantonalna privredna komora Tuzla i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona još jednom pozivaju sve privredne subjekte na području Tuzlanskog kantona, da animiraju svoje radnike, obavijeste ih o ovoj zajedničkoj akciji te spiskove svojih zainteresovanih uposlenika sa matičnim brojem (JMBG) dostave u Kantonalnu privrednu komoru Tuzla. Sve ovo s ciljem organizovanja termina za vakcinaciju na punktu za vakcinaciju u konkretnoj lokalnoj zajednici. U slučaju većeg broja zainteresovanih uposlenika, Zavod za javno zdravstvo TK će organizovati mobilni tim i vakcinaciju izvršiti u prostorijama kompanije. Spiskove je moguće slati, i sve dodatne informacije dobiti na: e-mail adresu komora@kpktz.ba ili edina@kpktz.ba, Kontakt telefon 035/369-550.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara