Provjera znanja učenika završnih razreda osnovnih škola

Spread the love
Menprom

Vlada je usvojila Izvještaj Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona na kraju devetog razreda u školskoj 2015/2016. godini.

Reha Centar

Na osnovu zbirnog prosjeka ostvarenog uspjeha na maturi, Vlada je zadužila menadžmente škola, nastavnike, stručne saradnike i saradnike da izvrše detaljnu evaluaciju ostvarenih rezultata na maturi, da utvrde razloge niske prosječnosti ostvarenih rezultata, te, da posebno, u nastavnom procesu i ukupnom odgojno-obrazovnom radu, primijene sva raspoloživa pedagoško-metodičko-didaktička sredstva kako u nastavnim tako i vannastavnim aktivnostima, te da posebno kroz interventne oblike nastave, uz savremene metodičke postupke edukacije, ishode učenja učenika podignu na veći nivo.

Prema Izvještaju, polaganju eksterne mature pristupilo je 4347 učenika od 4377 prijavljenih za prvi ispitni rok a postotak ostvarenog uspjeha je 58 %. Za eksternu maturu 2016. godine napravljeno je 6 testova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te engleskom jeziku za učenike Međunarodne osnovne škole Tuzla sa više kombinacija za svaki jezik i pismo (latinica / ćirilica). Najbolji uspjeh maturanti su ostvarili na testu BHS jezika a najlošiji  iz tehničke kulture. Izvođenje eksterne mature na kraju završnog razreda osnovne škole predstavlja najobuhvatniji proces u obrazovanju u posljednjih nekoliko decenija na području TK koji pokazuje konkretno stanje u obrazovanju i smjer u kojem pravcu treba ići.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara