Proljetna sjetva  obavljena na  91,32 % planiranih poljoprivrednih površina

Menprom

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona obavljena je na 44.676 ha ili 91,32 % planiranih poljoprivrednih površina, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Najveće površine zasijane su kukuruzom i to ukupno 30.551 ha, odnosno 68,38 % od ukupno ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura. Ostala strna žita: pšenica, ječam, raž i zob su zasijana na površini od 689 ha ili 92,11 % u odnosu na plan sjetve za navedene kulture. Industrijskim biljem zasijana je površina od 122 ha što je 89,71 % u odnosu na plan sjetve industrijskim biljem. Sojom je zasijano 104 ha što je 94,55% u odnosu na plan, duhanom je zasijano 12 ha , odnosno 70,59% planiranih površina i ostalim industrijskim i ljekovitim biljem je zasijano 6 ha.

Od planiranih 10.772 ha površina za sjetvu povrća zasijano je ili zasađeno 10.070 ha ili 93,48 % u odnosu na planiranu sjetvu. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina je zasađena krompirom 5.975 ha odnosno 59,33% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 93,62 % u odnosu na planirane površine.

Ostalo povrtno bilje je zasijano, odnosno zasađeno na površini od 4.095 ha ili 93,28 % od planiranih površina. Krmno bilje je zasijano na površinama 15.034 ha odnosno 89,50% u odnosu na plan. Stepen realizacije proljetne sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 72,40% na području Kalesije do 106,26 % na području Tuzle.

Na području Banovića, Srebrenika i Tuzle realizacija plana proljetne sjetve je preko 100%, na području Gračanice plan proljetne sjetve je realizovan 100%, dok je u ostalim gradovima i općinama realizacija plana proljetne sjetve nešto niža.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara