Program borbe protiv korupcije

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona i Akcioni plan za provedbu tog programa.

Reha Centar

Neke od glavnih aktivnosti su unaprjeđenje normativno-pravnog okvira za suprostavljanje korupciji, ustanovljenje i intezivirano sprečavanje korupcije u javnom sektoru te širenje svijesti o štetnosti korupcije kao i provedba zakona u oblasti borbe protiv korupcije.

Cilj antikorupcijskog plana i programa je uspostavljanje efikasnog, jasnog i transparentnog administrativnog i pravnog okvira za javnu upravu. Riječ je o skupu različitih prijedloga, mjera i mehanizama koji će biti primjenjeni u obavljanju svakodnevnih poslova i radnih zadataka iz nadležnosti institucija vlasti TK u cilju uklanjanja uzroka koruptivnog djelovanja. Usvajanjem antikorupcionih mjera Vlada TK-a potvrđuje svoju odlučnost da prati moderne tekovine savremenih društava koje počivaju na vladavini zakona, zadovoljenja opštih interesa te skrb i postizanje dobrobiti svih građana kantona.

Komentari

Komentara